Friday, October 20, 2023

HAYAT: Arkeolojiye Adanmış Bir Yaşam. Hayat Erkanal Anısına Akdeniz Arkeolojisi Üzerine Çalışmalar / HAYAT: A Life Dedicated to Archaeology. Studies in Mediterranean Archaeology in Memory of Hayat Erkanal.

V. Şahoğlu, İ. Tuğcu, O. Kouka, Ü. Gündoğan, Ü. Çayır, R. Tuncel, A. Erkanal – Öktü (eds.)

 

No comments:

Post a Comment