Saturday, August 31, 2019

The Umm El-Jimal Project Online

[First posted in AWOL 5 December 2013, updated 31 August 2019]

The Umm El-Jimal Project
Main image: Sunset illuminates wispy clouds over the remains of a major ancient building complex known as the 'Barracks' in January, 2010.
Our warm welcome to the Umm el-Jimal Project website! Located in northern Jordan, Umm el-Jimal is home to almost two thousand years of fascinating history and culture—as well as a vibrant modern community. The best-preserved Byzantine town in the Southern Hauran region, archaeological investigation has been underway on location for over a century. This website is part of an ongoing international effort to understand Umm el-Jimal and its regional context from a holistic approach that integrates traditional academic research with cutting-edge technology and a deeply-rooted community perspective. We aim to make ummeljimal.org an evolving online hub for academic research, cultural preservation, sustainable tourism, and community development at Umm el-Jimal.

LIBRARY

The Umm el-Jimal Project's Library page is an evolving digital repository for journal articles, book chapters, reference works, and other publications and printed resources related to ancient and modern Umm el-Jimal. It includes academic and popular material about Umm el-Jimal, beginning from the site's modern era of research with Howard Butler's Princeton expedition all the way through the project partners' most recent work. Several of the works are out of print or otherwise unavailable. All items are made available to download for personal use only, and if under copyright remain the intellectual property of their author(s) and publisher.
The project's main published work, Umm el-Jimal: A Frontier Town and its Landscape in Northern Jordan, Volume 1 (1998), is only available directly from the Journal of Roman Archaeology. However, the book is still in print; purchase inquiries are welcome at jra [at] journalofromanarch [dot] com.
Have a copy of and appropriate rights to an already published resource not available here, regardless of language? Please Contact Us to share relevant publications.
Main image: Inscription closeup.

ePSD2 News: ePSD2 Beta 6 (built 2019-08-30)

ePSD2 Beta 6 (built 2019-08-30)
Welcome to the new version of the electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary, ePSD2. Here we provide listings of over 12,000 Sumerian words, phrases and names, occurring in almost 100,000 distinct forms a total of over 2.27 million times in the corpus of texts indexed for the Dictionary. The corpus covers, directly or indirectly, about 100,000 of the 134,000+ known Sumerian texts.
ePSD2 is organized as a glossary with a collection of subprojects providing the corpora. You can browse the subprojects and their individual glossaries, or you can work with the entire ePSD2 glossary and corpus by using the top-level ePSD2 project.
ePSD2 is a work in progress. See the News page for what changes between the releases, and see the What's Next? page for some of the things we are planning.
Here's a list of the things you can find here:

Glossaries and Tools

Sub-corpora

Project Glossary Editions
ePSD2/CDLI ED I-II administrative texts Glossary Editions
ePSD2/CDLI ED IIIa administrative texts Glossary Editions
ePSD2/CDLI ED IIIb administrative texts Glossary Editions
ePSD2/CDLI Ebla administrative texts Glossary Editions
ePSD2/CDLI Old Akkadian administrative texts Glossary Editions
ePSD2/CDLI Lagaš II administrative texts Glossary Editions
ePSD2/CDLI Ur III administrative texts Glossary Editions
ePSD2/CDLI Ur III Legal texts Glossary Editions
ePSD2/CDLI Ur III Letters Glossary Editions
ePSD2/CDLI Old Babylonian administrative texts Glossary Editions
ePSD2 Royal Inscriptions Glossary Editions
ePSD2/ETCSL Sumerian Literature Glossary (Emesal) Editions
ePSD2 Incantations Glossary Editions
ePSD2 Liturgies Glossary (Emesal) Editions

Friday, August 30, 2019

Open Access Monograph Series: Acta Archaeologica Pultuskiensia

Acta Archaeologica Pultuskiensia 

Acta Archaeologica Pultuskiensia Vol. I
Proceedings of the Third Central European Conference of Young Egyptologists. Egypt 2004: Perspectives of Research. Warsaw 12-14 May 2004
Joanna Popielska-Grzybowska, Olga Białostocka, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 184 pages, 72 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2009, ISBN 978-83-7549-111-1

Książka jest zbiorem 24 artykułów naukowych, w języku angielskim i niemieckim, będących publikacją studiów pokonferencyjnych. Tematyka odzwierciedla główne nurty badań egiptologicznych wśród młodych badaczy na początku XXI wieku. Przedstawione zostały zarówno badania archeologiczne, filologiczne, jak i lingwistyczne dotyczące samego Egiptu starożytnego oraz wzajemnych kontaktów Egipcjan ze starożytnym Sudanem i Bliskim Wschodem.
Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. II

Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research. Pułtusk 22-24 June 2009
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 224 pages, 52 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2009, ISBN 978-83-7549-115-9

Akta piątej z serii Europejskiej Konferencji Egiptologicznej (w czerwcu 2017 r. odbędzie się ósme sympozjum z tej serii). Publikacja zawiera 25 artykułów. Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia archeologii i studiów nad językiem egipskim oraz literaturą starożytnego Egiptu, a także kontaktami Egipcjan ze światem zewnętrznym. Nie zabrakło referencji do Egiptomanii i metod digitalizacji zbiorów bibliotek egiptologicznych w Niemczech.


  Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. III

Studies on Religion: Seeking Origins and Manifestations of Religion
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 176 pages, 35 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2011, ISBN 978-83-7549-203-3

Książka jest zbiorem 21 artykułów poświęconych początkom i przejawom religii. Tematyka monografii obejmuje następujące zagadnienia: antropologia kultury, archeologia, religioznawstwo, egiptologia, socjologia, psychologia, etnolingwistyka i etnografia.
Celem jej jest zapoznanie międzynarodowego środowiska naukowego z najnowszymi projektami badawczymi i teoriami poszukującymi odpowiedzi na pytanie o genezę religii, jej przejawy i znaczenie w społecznościach kulturowych. Jest to zarazem prezentacja wyników współpracy zespołu badawczego organizatorów konferencji.

  Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. IV

Studies on Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 306 pages, 43 plates  
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2013, ISBN 978-83-7549-210-1

Obszerna monografia (41 artykułów) poświęcona katastrofom, kataklizmom oraz końcom świata zbiera głosy naukowców z wielu krajów świata oraz różnych dyscyplin naukowych: archeolodzy, historycy, filolodzy, antropolodzy kultury, religioznawcy i kulturoznawcy, historycy sztuki, architekci, politolodzy, socjologowie, geolodzy, członkowie grup rekonstrukcyjnych prowadzący badania naukowe. Analizowane były tak źródła materialne, jak i tekstowe od starożytności do współczesności.
W ten sposób powstał bardzo ciekawy i różnorodny tom prezentujący konceptualizację studiowanych zjawisk w różnych kulturach i czasach przedstawiony za pomocą różnorodnych narzędzi i metod badawczych.
Książka ta doskonale oddaje tendencje badawcze ostatnich lat i jest cenną prezentacją oryginalnych dociekań i badań naukowców z Polski oraz Włoch, Portugalii, Grecji, Kanady, Egiptu, Francji, Czech, Niemiec, Macedonii, Serbii, Chorwacji, Islandii i Litwy.


Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. V
Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk we współpracy z Bożeną Józefów-Czerwińską (eds)
Paperback, 210x297 mm, 272 pages, 53 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2016, ISBN 978-83-7549-300-9
Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. VI
Thinking Symbols. Interdisciplinary Studies
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 326 pages, 50 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2017, ISBN 978-83-7549-311-5

  

Thursday, August 29, 2019

Perseus Digital Library News: Beyond Translation -- new possibilities for reading in a digital age (DH Level 3)

WORKING DRAFT
Gregory Crane
Professor of Classics
Tufts University
August 29, 2019

I am writing to report that the Perseus Digital Library had the honor of receiving support for an NEH Digital Humanities Level 3 Project: “Beyond Translation -- new possibilities for reading in a digital age.” While this is just one project with limited funding, it reflects a larger potential shift for the study of Ancient Greek and other languages. When I began my career as a graduate student, more than a generation ago, specialists in languages such as Ancient Greek could only direct full scholarship at other specialists. Now, however, we are in a position to frame our understanding of such languages in a form that makes sources immediately accessible to non-specialists. From my perspective, this reflects a fundamental shift in the audience and the realizable goals for those of us privileged to earn a living as specialists on earlier languages from the human record.

The basic premise of the funded project is simple: the rapid evolution of reading environments has begun to open up a third path for reading, one situated between mastery of a language and dependence upon translations. For me personally, the need for such a third path weighs on me every time I log into Netflix and confront offerings not only in French, German, (various forms of) Spanish, Arabic, Mandarin and other widely taught languages but also in languages such as Turkish, Korean, Malaysian, and Hindi. Even if I had access to classes in each one of these languages, I would never have time to master them -- and there is always another language. ..
Click through to read the rest.

Kerameikos.org: defining the intellectual concepts of pottery

[First posted in AWOL 20 October 2014, updated 29 August 2019]

Kerameikos.org
http://kerameikos.org/ui/images/banner.jpg
Kerameikos.org is a collaborative project dedicated to defining the intellectual concepts of pottery following the tenets of linked open data and the formulation of an ontology for representing and sharing ceramic data across disparate data systems. While the project is focused primarily on the definition of concepts within Greek black- and red-figure pottery, Kerameikos.org is extensible toward the definition of concepts in other fields of pottery studies.
See the github account at https://github.com/kerameikos, which contains repositories for the RDF data and the publication framework. This framework could be applied to other linked data thesauri.

Data Export

Kerameikos Linked Data

Pelagios Annotations

VoID for Concepts: RDF/XML
VoID for Partner Objects: RDF/XML

Atom Feed

Atom Logo

Cited Loci of the Aeneid

Cited Loci of the Aeneid
It's a proof of concept of how next-generation tools for retrieving bibliographic information could look like.
Try it out to find articles in JSTOR that quote or refer to specific passages of Virgil's Aeneid.
+11k quotations, +12k references and +5.7k JSTOR articles made searchable trough an intuitive interface.

Explore

Responsive image
A visual index (heatmap) provides an overview of extracted quotations and references. Each cell represents a chunk of the text. The darker a cell, the higher the density of quotations and references within that chunk.

Read

Responsive image
Matching articles from JSTOR are shown on the right-hand panel, together with the snippet of text where the quotation/reference was found and link to the article in JSTOR. The results can be filtered so as to show only article with either quotations of or references to the Virgilian text.

Annotate

Responsive image
Thanks to the integration with the platform hypothes.is it is possible to annotate the visualisation (either privately or publicly). This way, you can take notes while you discover new articles related to the Aeneid.

Wednesday, August 28, 2019

Die altnubischen Dörfer Bāb und Al-Ğūwānī

Die altnubischen Dörfer Bāb und Al-Ğūwānī
Authors:  ---  ---  
ISBN: 9783902976819 Year:  Pages: 317 Seiten Language: German 
Publisher: Holzhausen Grant: Austrian Science Fund - PUB 544 
Added to DOAB on : 2019-08-28 11:21:02 
License: 
AbstractThe presented volume aims to carry out a socio-cultural case study focusing on two abandoned Nubian villages in Upper Egypt, which are regarding their formation and abandonment closely connected with the construction of the British Dam south of Aswan and the following floods around 1900. Besides the documentation of architecture and associated find material, the special nature of the research strategy involved a close cooperation with the descendents of the village inhabitants and other Nubians still living in the sourroundings of the affected area.Through the interdisciplinary research strategy and the combination of a variety of methods in the fields of Archaeology, Building research and Social Anthropology, standard interpretations could be reflected upon, questioned and if necessary corrected, wherefore this study makes an important contribution to the discussion of cultural formation processes and their transformation into the archaeological record as well as bringing insights into the debate on context interpretation of material culture.

Factoids: A site that introduces Factoid Prosopography

Factoids: A site that introduces Factoid Prosopography
Factoid Prosopography is an approach to representing prosopographical research that centres on the idea of the “factoid”.  It is an approach that had its beginnings in the Centre for Computing in the Humanities at King’s College London (now Department of Digital Humanities) in the mid 1990s, but which has continued to be refined and modified there since then through a number of historically independent prosopographies.  Furthermore, factoid (or at least factoid-like) thinking has been taken up in varying degrees by other individuals and projects.
If judged by the number of digital historians who seem interested in it, the idea of factoids in prosopography has proven to be a useful one for thinking about data-oriented, highly structured, prosopography.  However, it does seem that beyond a general sense of what a factoid might be there has been little agreement outside of CCH/DDH about what a prosopography in the factoid style should actually be like.  This site is meant to promote some thinking about this issue from the pragmatic perspective that has developed by one of the people at CCH/DDH who has worked on factoid prosopographies for many years – John Bradley (the author of this site). It does this by
  1. presenting a brief document that describes what the author thinks factoid prosopography is all about. (see here),
  2. providing links to the various projects that CCH/DDH and John Bradley have been involved in that describe themselves as factoid prosopographies (see here), and
  3. providing a first attempt at a formal ontology that is meant to capture some of the important formalisms that have underpinned the CCH/DDH prosopographies (see here).
 

Das altägyptische Totenbuch: Ein digitales Textzeugenarchiv

 [First posted in AWOL 8 June 2014, updated 28 August 2019]

Das altägyptische Totenbuch: Ein digitales Textzeugenarchiv
http://totenbuch.awk.nrw.de/img/TEASER-Totengericht.png
Trotz der frühen, intensiven Erforschung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Sammlung der Totenbuchtexte und deren Quellen so zahlreich, die Fragestellungen an das Material so facettenreich und die Aussichten auf Forschungsergebnisse, die über den Bereich des Totenbuchs hinaus von Bedeutung sind, so ertragreich, dass die geleistete Vorarbeit nur als Ausgangsbasis dienen kann. Schließlich beschränkte sich Naville auf die Bearbeitung der Manuskripte des Neuen Reichs (1550-1070 v. Chr.), obwohl sie heute weniger als ein Vierteil der bekannten Quellen ausmachen, wenngleich sie qualitativ am hochwertigsten sind. Außerdem wurde seine schwerpunktmäßig textbezogene synoptische Aufarbeitung dem Variantenreichtum der Totenbücher hinsichtlich Format und Vignetten nicht gerecht.
Deshalb wendeten sich zunächst in den 1920er Jahren, später erneut in den 1950ern und in einer dritten Phase in den 1970er und 80er Jahren Göttinger Ägyptologen intensiv dem Totenbuch zu. Zur letzten Gruppe zählten neben Wolfhart Westendorf auch Ursula Rößler-Köhler und Irmtraut Munro. Erstere widmete sich dabei intensiv dem zentralen Spruch Tb 17; letztere konzentrierte sich auf die Handschriften der 18. Dynastie.
Anfang der 1990er Jahre ermöglichte ein Ruf an die Universität Bonn Ursula Rößler-Köhler die Fortsetzung dieser Arbeiten und den Aufbau einer neuen Forschergruppe, dem sogenannten Totenbuch-Projekt. In ihren Berufungsverhandlungen konnte sie eine zweijährige Anschubfinanzierung erreichen. Anschließend förderte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) das Projekt ab 1994 zehn Jahre lang weiter. Während dieser Phase war auch die Kölner Ägyptologie unter der Co-Projektleitung von Heinz-Josef Thissen beteiligt. Im Jahr 2004 übernahm schließlich die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste das Projekt für weitere neun Jahre.

Tuesday, August 27, 2019

University of Oxford Podcasts: Faculty of Classics

University of Oxford Podcasts: Faculty of Classics
Oxford has the largest Classics department in the world, with unparalleled teaching, library and museum resources and a range of extracurricular activities, including performances of Greek plays and various societies.
# Episode Title Description People Date
1 Creative Commons APGRD/TORCH panel discussion of 'We Are Not Princesses' Nur Laiq (TORCH Global South Visiting Fellow), Hal Scardino (producer) and Fiona Macintosh (APGRD) discuss We Are Not Princesses, a documentary about Syrian women living as refugees in Beirut telling their stories through the ancient Greek play, Antigone. Fiona Macintosh, Nur Laiq, Hal Scardino 18 Jun 2019
2 Creative Commons 'The Mask of a Very Definite Purpose': Edith Wharton and the Classics The annual Classics & English lecture given in May 2019: Isobel Hurst (Goldsmiths) discusses Edith Wharton and the Classics. Isobel Hurst 03 Jun 2019
3 Creative Commons Homer and the Discovery of the Pacific An APGRD public lecture given in May 2019: Henry Power (Exeter) discusses Homeric resonances in the work of Alexander Pope, John Keats, and Thom Gunn. Henry Power 21 May 2019
4 Diversifying Greek Tragedy on the Contemporary US Stage Melinda Powers (CUNY) discusses modern American adaptations of Greek tragedy. Melinda Powers 10 Apr 2019
5 Martin West Memorial Lecture 2019 - Perspectivism and the Homeric simile - Prof Stephen Halliwell Martin West Memorial Lecture 2019 Stephen Halliwell 03 Apr 2019
6 Creative Commons The Dancer and the Ubermarionette: Duncan, Craig and Modernist Performance An APGRD / DANSOX public lecture given in February 2019: Olga Taxidou (Edinburgh) discusses the work of Isadora Duncan and Edward Gordon Craig. Olga Taxidou 25 Mar 2019
7 Creative Commons Classics and Social Justice An APGRD public lecture in October 2017: Nancy Sorkin Rabinowitz (Hamilton College) tells us about her work bringing Classics into prisons. Nancy Sorkin Rabinowitz 20 Mar 2019
8 Creative Commons The Politics of Greece's Theatrical Revolution, ca. 500 - ca. 300 BCE An APGRD public lecture given in April 2018: Peter Wilson (Sydney) discusses the relationship between Greek theatre and politics. Peter Wilson 20 Mar 2019
9 Creative Commons Gestures and Postures: the construction and reception of the tragic in Jean-Georges Noverre's dance-drama Agamemnon Vengé An APGRD / DANSOX public seminar given in November 2018: Nicole Haitzinger (Salzburg) discusses Noverre's use of gesture and the tragic. Nicole Haitzinger 20 Mar 2019
10 Tragedy's Endurance An APGRD public lecture from March 2018: Erika Fischer-Lichte (Freie Universität Berlin) speaks on the subject of her recent book, Tragedy's Endurance. Erika Fischer-Lichte 19 Mar 2019
11 Creative Commons Emily Wilson: A Reading A public reading at the APGRD from November 2017: Emily Wilson (University of Pennsylvania), discusses and reads from her new translation of Homer's Odyssey. Emily Wilson 19 Mar 2019
12 Josephine Balmer: A Reading Poet, classical translator, research scholar and literary critic, Josephine Balmer reads from her latest collection, The Paths of Survival - inspired by the surviving fragments of Aeschylus's lost tragedy, Myrmidons. Josephine Balmer 13 Mar 2019
13 Creative Commons Likely Terpsichore? (Fragments), a solo durational dance work Created by APGRD Artist in Residence Marie-Louise Crawley Marie-Louise Crawley 04 Dec 2018
14 The Gaisford Lecture 2018: The Greeks and a short long History of the Joke - Dr Nick Lowe Gaisford Lecture 2018 Nick Lowe 27 Jun 2018
15 Creative Commons The Fowler Lecture 2018: Livy's Faliscan schoolmaster (5.26-7) The Fowler Lecture 2018 delivered by Professor Christina Kraus 'Livy's Faliscan schoolmaster (5.26-7)'. Christina Kraus 18 Jun 2018
16 VoxPop 2: Christmas Episode 2 of VoxPop, the Oxford Classics Podcast Gail Trimble, Emma Searle, Jas Elsner, Dominic Dalglish 05 Jan 2018
17 VoxPop 1: Ovid 2000 Episode 1 of VoxPop, where we explore the works and influence of the Roman poet Ovid, 2000 years after his death. Qasim Alli, Marchella Ward, Oren Margolis, Jim Harris 20 Dec 2017
18 Creative Commons The Fowler Lecture 2017: Fragmentations and Forgettings: (An)atomizing Classics in English Modernist Fiction David Scourfield The 2017 Fowler Lecture, delivered by Professor David Scourfield of Maynooth University. David Scourfield 13 Nov 2017
19 Late Gandharan Chronology: The 3rd to 6th Century Period, Concluding Discussion Problems of Chronology in Gandharan Art (Session 6, 24th March 2017) with Dr. Kurt Behrendt and Peter Stewart Kurt Behrendt, Peter Stewart 25 Jul 2017
20 On the Chronology of Stupa Relic Practice in Afghanistan and Dharmarajika, Pakistan, and its Implications for the rise of Popularity of Image Cult, How Can We Use Inscriptions to Help us Date Gandhāran Art? Problems of Chronology in Gandharan Art (Session 4a, 24th March 2017) with Wannaporn Rienjang, Stefan Baums Wannaporn Rienjang, Stefan Baums 25 Jul 2017
21 Welcome and Introduction, Numismatic Evidence and the Date of Kanishka, Buddhist Art’s Late Bloomer: The Genius and Influence of Gandhara Problems of Chronology in Gandharan Art (Session 1, 23rd March 2017) with Dr. Peter Stewart, Joe Cribb and Prof. Monika Zin Peter Stewart, Joe Cribb, Monika Zin 25 Jul 2017
22 Recent Archaeological Excavations and their Relevance to Chronology Problems of Chronology in Gandharan Art (Session 2, 23rd March 2017) with Dr. Abdul Samad, Anna Filigenzi, Luca Olivieri. Abdul Samad, Anna Filigenzi, Luca Olivieri 25 Jul 2017
23 On Some Similarities between Gandharan Toilet-Trays and the Earliest Buddhist Art of Northern India Problems of Chronology in Gandharan Art (Session 3, 23rd March 2017) with Prof. Ciro Lo Muzio Ciro Lo Muzio 25 Jul 2017
24 The Maker’s Share in the Making of the Greek City The Maker's Share in Ancient Greek Art (27th September 2016) with Dr. Alain Duplouy Alain Duplouy 25 Jul 2017
25 Individuality and Innovation in Greek Sculpture: A View from the Athenian Agora The Maker's Share in Ancient Greek Art (27th September 2016) with Prof. Andrew Stewart Andrew Stewart 25 Jul 2017
26 Craft Apprenticeships and Multi-Craft Competencies in Classical Antiquity The Maker's Share in Ancient Greek Art (27th September 2016) with Dr. Eleni Hasani. Eleni Hasaki 25 Jul 2017
27 Transmission and Transformation of the Visual Repertoire: The Vase-Painter’s Choices The Maker's Share in Ancient Greek Art (27th September 2016) with Prof. François Lissarrague Francois Lissarrague 25 Jul 2017
28 Working the Makers or Making the Workers? Agency and Status in Athenian Sculpture The Maker's Share in Ancient Greek Art (26th September 2016) with Dr. Helle Hochscheid Helle Hochscheid 25 Jul 2017
29 Response The Maker's Share in Ancient Greek Art (27th September 2016) with Dr. Jas Elsner Jas Elsner 25 Jul 2017
30 Collingwood, Agency, and the Archaeological Imagination: Style as Intention in Late Classical Attic Sculpture The Maker's Share in Ancient Greek Art (26th September 2016) with Prof. Peter Schultz Peter Schultz 25 Jul 2017
31 The Maker's Share in Ancient Greek Art: Welcome and Introduction The Maker's Share in Ancient Greek Art (26th September 2016) with Dr. Peter Stewart Peter Stewart 25 Jul 2017
32 The Foundry Cup The Maker's Share in Ancient Greek Art (27th September 2016) with Dr. Serafina Cuomo. Serafina Cuomo 25 Jul 2017
33 Beware of Athenians Signing Pots The Maker's Share in Ancient Greek Art (27th September 2016) with Dr. Thomas Mannack. Thomas Mannack 25 Jul 2017
34 The Gaisford Lecture 2017: Was Anacreon more inclined to lust or drunkenness? Professor Hans Bernsdorff gives the 2017 Gaisford Lecture. Hans Bernsdorff 13 Jun 2017
35 Positioning Gandharan Buddhas in Chronology: Significant Coordinates and Anomalies Problems of Chronology in Gandharan Art (Session 5, 24th March 2017) with Juhyung Rhi. Juhyung Rhi 05 Jun 2017
36 Is it Appropriate to Ask a Celestial Lady's Age? Problems of Chronology in Gandharan Art (Session 4b, 24th March 2017) with Robert Bracey. Robert Bracey 05 Jun 2017
37 On Some Similarities between Gandharan Toilet-Trays and the Earliest Buddhist Art of Northern India Problems of Chronology in Gandharan Art (Session 3, 23rd March 2017) with Ciro Lo Muzio. Ciro Lo Muzio 05 Jun 2017
38 Style as a Fragment of the Ancient World: A View from the Iron Age Levant and Assyria Classical Art Research Centre Special Lecture, 8th May 2017. With Marian Feldman. Marian Feldman 05 Jun 2017
39 Director Wayne Jordan discusses Oedipus (Abbey Theatre 2015) The Abbey Theatre's artistic director Wayne Jordan talks to Professor Fiona Macintosh, about his acclaimed 2015 production of Sophocles' Oedipus. Wayne Jordan, Fiona Macintosh 03 May 2017
40 Bodies and Texts: Attitudes towards Ancient Tragedy Professor Ruth Webb (Université Charles-de-Gaulle Lille III), examines attitudes towards tragedy from the Second Sophistic to Late Antiquity Ruth Webb 10 Jan 2017
41 The Gaisford Lecture 2016: Transmitting Tragedy The Gaisford Lecture 2016: Transmitting Tragedy, delivered by Patrick Finglass Patrick Finglass 02 Nov 2016
42 Macedonian Lawgiver Kings and the Young: ΝΕΟΤΗΣ ΓΕΓΥΜΝΑΣΜΕΝΗ: The David Lewis Lecture 2016 The 2016 David Lewis Memorial Lecture, delivered by Professor Miltiades B. Hatzopoulos of the International Hellenic University. Introduced by Robert Parker. Miltiades B. Hatzopoulos, Robert Parker 31 Oct 2016
43 Creative Commons Frank McGuinness in conversation with Fiona Macintosh Acclaimed playwright Frank McGuinness talks with Fiona Macintosh about his work adapting Greek tragedies for modern theatre, particularly Antigone and Medea. Frank McGuinness, Fiona Macintosh 11 Aug 2016
44 Creative Commons Jonathan Kent in conversation with Fiona Macintosh Director Jonathan Kent discusses his work with Greek tragedies, including Medea with Diana Rigg in 1992-1994; Hecuba with Clare Higgins in 2004; and Oedipus with Ralph Fiennes in 2008 at the National Theatre. Jonathan Kent, Fiona Macintosh 11 Aug 2016
45 The Oresteia at the Globe Theatre (2015) Director, Adele Thomas, and playwright / translator, Rory Mullarkey, talk about their production of Aeschylus' Oresteia at the Globe Theatre, London in 2015 Adele Thomas, Rory Mullarkey 11 Aug 2016
46 E. M. Forster’s Tragic Interior - David Scourfield David Scourfield, of Maynooth University, discusses E. M. Forster's relationship with Greek tragedy in the APGRD's second, annual Classics and English Lecture David Scourfield 10 Aug 2016
47 Medea, a performance history (ebook version) A free to download, interactive/multimedia ebook by the APGRD, on the production history of Euripides' tragedy Medea Fiona Macintosh; Claire Kenward; Tom Wrobel 09 Aug 2016
48 Ian Rickson on Sophocles' Electra Director Ian Rickson talks about his 2014 production of Sophocles' Electra at the Old Vic, London, starring Kristin Scott Thomas as Electra Ian Rickson 09 Aug 2016
49 Marina Carr in conversation with Fiona Macintosh Playwright Marina Carr discusses her adaptation of Euripides' Hecuba, which premiered at the RSC in 2015, and her long-standing relationship with Greek Tragedy Marina Carr, Fiona Macintosh 09 Aug 2016
50 Gwyneth Lewis on Writing Clytemnestra Poet and playwright, Gwyneth Lewis discusses her relationship with Greek tragedy and her play Clytemnestra. Gwyneth Lewis 09 Aug 2016
51 Helen McCrory discusses Medea with Edith Hall Actor Helen McCrory talks about her role in the acclaimed 2014 production of Euripides' Medea at the National Theatre Helen McCrory, Edith Hall 09 Aug 2016
52 Alumni Day 2015 - Microscopic and Macroscopic. Rhythmic prose and historical themes in Plutarch's 'Lives' and Appian's 'Civil Wars' Gregory Hutchinson on rhythmic prose and historical themes in Plutarch's 'Lives' and Appian's 'Civil Wars' Gregory Hutchinson 20 Jul 2016
53 Alumni Day 2015 - Rosetta, Philae and Beyond: Decoding Ancient Texts in the Digital Age Rosetta, Philae and Beyond: Decoding Ancient Texts in the Digital Age. Alan Bowman 10 Jun 2016
54 Creative Commons The Don Fowler Lecture 2016: Interpretation and the Metaphor of Authority The 2016 Don Fowler Memorial Lecture, delivered by Professor Alison Sharrock of the University of Manchester. Alison Sharrock 06 Jun 2016
55 The Power of 7 - The Campaign for graduate scholarships in Classics at Oxford The Power of 7 - The Campaign for graduate scholarships in Classics at Oxford Teresa Morgan, Chris de L'isle, Jane Masséglia 03 Jul 2015
56 The Gaisford 2015 Lecture: Pearls before Swine? The Past & Future of Greek The Gaisford 2015 Lecture: Pearls before Swine? The Past & Future of Greek Edith Hall 09 Jun 2015
57 The Sybille Haynes Lecture 2015: Pirates of Populonia? The Myth of Etruscan Piracy in the Mediterranean The Sybille Haynes Lecture 2015: Pirates of Populonia? The Myth of Etruscan Piracy in the Mediterranean Jean Turfa 27 May 2015
58 The Don Fowler Lecture 2015: The Philosopher as Epic Hero: Augustan Poetry in Seneca's Letters The Don Fowler Lecture 2015: The Philosopher as Epic Hero: Augustan Poetry in Seneca's Letters Catharine Edwards 19 May 2015
59 Digital Classics: Sharing the Wealth: Numismatics in a World of Linked Open Data Digital Classics: Sharing the Wealth: Numismatics in a World of Linked Open Data Andrew Meadows 30 Apr 2015
60 Creative Commons Fragmentary Prose Authors in Athenaeus of Naucratis Fragmentary Prose Authors in Athenaeus of Naucratis S. Douglas Olson 01 Apr 2015
61 APGRD Lecture: Gwyneth Lewis on Clytemnestra Gwyneth Lewis on Clytemnestra Gwyneth Lewis 11 Mar 2015
62 Digital Classics: Trismegistos: A Tool for the Study of the Ancient World Trismegistos: A Tool for the Study of the Ancient World Mark Depauw 04 Mar 2015
63 Digital Classics: The Digital Marmor Parium The Digital Marmor Parium Monica Berti 04 Mar 2015
64 Digital Classics: Bringing People Together: Standards for Networking Ancient Prosopographies Bringing People Together: Standards for Networking Ancient Prosopographies Gabriel Bodard 04 Mar 2015
65 Creative Commons Digital Classics: The Europeana Best Practice Network of Ancient Greek and Latin Epigraphy The Europeana Best Practice Network of Ancient Greek and Latin Epigraphy Pietro Liuzzo 10 Feb 2015
66 Digital Classics: What is the TEI? And Why Should I Care? What is the TEI? And Why Should I Care? James Cummings 02 Feb 2015
67 Digital Classics: Mapping the Ancient World: Countercartography, Networks and Bottomless Maps Mapping the Ancient World: Countercartography, Networks and Bottomless Maps Elton Barker 02 Feb 2015
68 Helen of Troy – myth or reality? Dr Bettany Hughes delivers her lecture - "Helen of Troy – myth or reality?" as part of the Classics Alumni Day - "Classics from Helen to the Hijaz" Bettany Hughes 09 Jun 2014
69 Islam: Executioner or Heir of Antiquity Tom Holland delivers his lecture - "Islam: Executioner or Heir of Antiquity" as part of the Classics Alumni Day - "Classics from Helen to the Hijaz" Tom Holland 09 Jun 2014
70 Creative Commons Oxford Classics and the wider world Mai Musié delivers her lecture - "Oxford Classics and the wider world" as part of the Classics Alumni Day - "From Helen to the Hijaz" Mai Musié 09 Jun 2014
71 Why Classical Reception - Classics Alumni Day 15th March 2014 Dr Fiona Macintosh delivers her lecture "Why Classical Reception" as part of the Classics Alumni Day - "From Helen to The Hijaz" Fiona Macintosh 09 Jun 2014
72 Creative Commons Grants for Schools Starting Classics - Classics Alumni Day 15th March 2014 Nicholas Barber CBE, Chairman of Classics for All delivers his lecture "Grants for Schools Starting Classics" as part of the Classics Alumni Day - "Classics from Helen to the Hijaz" Nicholas Barber 09 Jun 2014
73 Creative Commons Matters of Perception in Latin Poetry and Philosophy - Classics Alumni Day 15th March 2014 Prof Tobias Reinhardt delivers his lecture - "Matters of Perception in Latin Poetry and Philosophy" as part of the Alumni day - "Classics from Helen to the Hijaz" Tobias Reinhardt 09 Jun 2014
74 Creative Commons The Roman Empire's New Place in the World - Classics Alumni Day 15th March 2014 Prof Nicholas Purcell delivers his lecture "The Roman Empire's New Place in the World" as part of the Alumni day - "Classics from Helen to the Hijaz" Nicholas Purcell 09 Jun 2014
75 Creative Commons Studying Classical Gems - Classics Alumni Day 15th March 2014 Prof Sir John Boardman delivers his lecture on "Studying Classics Gems" as part of the Alumni day - "Classics from Helen to the Hijaz" John Boardman 09 Jun 2014
76 The Haynes Lecture 2014: Runes and Amber. The Etruscans as Mediators Between the Classical World and Central Europe Prof. Larissa Bonfante, New York University, delivers the 2014 Haynes Lecture. Held at The Ioannou School for Classical and Byzantine Studies, Oxford University. Introduced by Prof. Bert Smith. Larissa Bonfante, Bert Smith 05 Jun 2014
77 Creative Commons Jonathan Kent in conversation with Fiona Macintosh English theatre and opera director Jonathan Kent talks with Fiona Macintosh about his work with Greek tragedies. Jonathan Kent, Fiona Macintosh 09 Dec 2013
78 Classics Course II: Of Course It's For You Tim Whitmarsh gives a talk for the Classics Open Day held on 16th March 2013 about doing a Classics degree at Oxford. Tim Whitmarsh 10 Apr 2013
79 Adventures with Hercules Dr Llewelyn Morgan gives a talk for the Classics Open Day, held on 16th March 2013. Llewelyn Morgan 10 Apr 2013
80 How to be Augustus: Escaping one's past Professor Chris Pelling give s a talk for the Classics Open Day, helpd on 16th March 2013. Chris Pelling 10 Apr 2013
81 To boldly go: Greek exploration from wife-eaters to counting cows Dr Katherine Clarke gives a talk for the Classics Open Day, held on 15th March 2013. Katherine Clarke 10 Apr 2013
82 Creative Commons The Haynes Lecture 2011: Tombs and Palaces in Archaic Etruria and Latium Prof. Dr. Friedhelm Prayon, University of Tübingen, Germany delivers the 2011 Haynes Lecture. Held at The Ioannou School for Classical and Byzantine Studies, Oxford University. Introduced by Prof. Bert Smith. Friedhelm Prayon, Bert Smith 17 Jun 2011
83 Creative Commons The Gaisford Lecture 2011: The Reader in Greek Literature Held at The Ioannou School for Classical and Byzantine Studies, Oxford University. Introduced by Prof. Christopher Pelling. Thomas A Schmitz 17 Jun 2011
84 Creative Commons Who Translates and for Whom? Fourth part of the What is Translation Podcast series. In this part, the question of who is best placed to translate classic texts; academics, poets, dramatists and who is best placed to receive the translation, students, scholars or the general public. Oliver Taplin, Lorna Hardwick 27 Jul 2010
85 Creative Commons Can Poetry be Translated? Third part of the What is Translation podcast series. In this part, the question of whether poetry be translated. Is there something within the original that is lost in the translation? Oliver Taplin, Lorna Hardwick 27 Jul 2010
86 Creative Commons Is there ever a Faithful Translation? Second part of the What is Translation podcast series. In this part, the question of whether there can be a faithful translation; does the act of translating a text change the meaning of the original is discussed. Oliver Taplin, Lorna Hardwick 27 Jul 2010
87 Creative Commons Is there a Core to Translation? First part of the What is Translation podcast series looking at translation of classical texts. In this part, the question of whether there is a core to translation; is there a central guiding idea to translation is discussed. Oliver Taplin, Lorna Hardwick 27 Jul 2010
88 Creative Commons Treasures of Oxford - Athenian Wine Drinking Cup Sir John Boardman talks about a wine drinking cup made in Ancient Athens; he also talks about what we can learn from it about Ancient Greek culture and the kind of lifestyle the Greeks had. John Boardman 11 Mar 2010
89 Creative Commons Introduction to Art of the Ancient World Donna Kurtz and Sir John Boardman talk about Sir John's life, his career and experiences as a classical scholar and also the relationship works of art from different cultures around the ancient world have with one another. John Boardman, Donna Kurtz 11 Mar 2010
90 Creative Commons Research in Classical Archaeology Discussion between Sir John Boardman and Donna Kurtz on the subject of being classical archaeology researchers and academics and some of the challenges and opportunities they face. John Boardman, Donna Kurtz 11 Mar 2010
91 Creative Commons Is Tragedy still Alive? Discussion on whether tragedy still exists in modern culture, whether in films, modern theatre or and other creative arts. Oliver Taplin, Joshua Billings 01 Mar 2010
92 Creative Commons Does Tragedy Teach? Third dialogue on the nature of tragedy where they talk about whether tragic theatre teaches people, and if it does, how and what does it teach? Oliver Taplin, Joshua Billings 01 Mar 2010
93 Creative Commons What does Tragedy do for People? A discussion of what the use of tragedy is, and whether the emotional experience of tragic theatre is simply a passing thrill or a vital part of life. Oliver Taplin, Joshua Billings 01 Mar 2010
94 Creative Commons Defining Tragedy First dialogue between Oliver Taplin and Joshua Billings on tragedy: they discuss what 'tragedy' means, from its origins in Greek culture to philosophical notions of what tragedy and tragic drama are. Oliver Taplin, Joshua Billings 01 Mar 2010
95 Creative Commons Adapting Greek Tragedy Fiona Macintosh talks with distinguished playwright Frank McGuinness about his work in adapting Greek tragedies for modern theatre, particularly Antigone and The Medea. Fiona Macintosh, Frank McGuinness 28 Jan 2010
96 Reception of Classical Literature in the 20th Century Dr Fiona Macintosh gives a lecture on the classical literature and its reception in the 20th Century. In particular, the Odyssey, the Medea and Oedipus Rex. Part of the OxBridge Classics Conference for Schools. Fiona Macintosh 22 Apr 2009
97 Roman Comedy: A funny thing happened... Peter Brown gives his lecture on Roman Comedy. Part of the OxBridge Classics Conference for Schools lecture series. Peter Brown 22 Apr 2009
98 Oliver Taplin on Classics Professor Oliver Taplin, an authority on classics and the performance of ancient drama, talks about the subject and his research. Oliver Taplin, Oliver Lewis 22 Apr 2009