Friday, August 30, 2019

Open Access Monograph Series: Acta Archaeologica Pultuskiensia

Acta Archaeologica Pultuskiensia 

Acta Archaeologica Pultuskiensia Vol. I
Proceedings of the Third Central European Conference of Young Egyptologists. Egypt 2004: Perspectives of Research. Warsaw 12-14 May 2004
Joanna Popielska-Grzybowska, Olga Białostocka, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 184 pages, 72 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2009, ISBN 978-83-7549-111-1

Książka jest zbiorem 24 artykułów naukowych, w języku angielskim i niemieckim, będących publikacją studiów pokonferencyjnych. Tematyka odzwierciedla główne nurty badań egiptologicznych wśród młodych badaczy na początku XXI wieku. Przedstawione zostały zarówno badania archeologiczne, filologiczne, jak i lingwistyczne dotyczące samego Egiptu starożytnego oraz wzajemnych kontaktów Egipcjan ze starożytnym Sudanem i Bliskim Wschodem.
Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. II

Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research. Pułtusk 22-24 June 2009
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 224 pages, 52 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2009, ISBN 978-83-7549-115-9

Akta piątej z serii Europejskiej Konferencji Egiptologicznej (w czerwcu 2017 r. odbędzie się ósme sympozjum z tej serii). Publikacja zawiera 25 artykułów. Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia archeologii i studiów nad językiem egipskim oraz literaturą starożytnego Egiptu, a także kontaktami Egipcjan ze światem zewnętrznym. Nie zabrakło referencji do Egiptomanii i metod digitalizacji zbiorów bibliotek egiptologicznych w Niemczech.


  Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. III

Studies on Religion: Seeking Origins and Manifestations of Religion
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 176 pages, 35 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2011, ISBN 978-83-7549-203-3

Książka jest zbiorem 21 artykułów poświęconych początkom i przejawom religii. Tematyka monografii obejmuje następujące zagadnienia: antropologia kultury, archeologia, religioznawstwo, egiptologia, socjologia, psychologia, etnolingwistyka i etnografia.
Celem jej jest zapoznanie międzynarodowego środowiska naukowego z najnowszymi projektami badawczymi i teoriami poszukującymi odpowiedzi na pytanie o genezę religii, jej przejawy i znaczenie w społecznościach kulturowych. Jest to zarazem prezentacja wyników współpracy zespołu badawczego organizatorów konferencji.

  Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. IV

Studies on Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 306 pages, 43 plates  
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2013, ISBN 978-83-7549-210-1

Obszerna monografia (41 artykułów) poświęcona katastrofom, kataklizmom oraz końcom świata zbiera głosy naukowców z wielu krajów świata oraz różnych dyscyplin naukowych: archeolodzy, historycy, filolodzy, antropolodzy kultury, religioznawcy i kulturoznawcy, historycy sztuki, architekci, politolodzy, socjologowie, geolodzy, członkowie grup rekonstrukcyjnych prowadzący badania naukowe. Analizowane były tak źródła materialne, jak i tekstowe od starożytności do współczesności.
W ten sposób powstał bardzo ciekawy i różnorodny tom prezentujący konceptualizację studiowanych zjawisk w różnych kulturach i czasach przedstawiony za pomocą różnorodnych narzędzi i metod badawczych.
Książka ta doskonale oddaje tendencje badawcze ostatnich lat i jest cenną prezentacją oryginalnych dociekań i badań naukowców z Polski oraz Włoch, Portugalii, Grecji, Kanady, Egiptu, Francji, Czech, Niemiec, Macedonii, Serbii, Chorwacji, Islandii i Litwy.


Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. V
Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk we współpracy z Bożeną Józefów-Czerwińską (eds)
Paperback, 210x297 mm, 272 pages, 53 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2016, ISBN 978-83-7549-300-9
Acta Archaeologica Pultuskiensia
Vol. VI
Thinking Symbols. Interdisciplinary Studies
Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk (eds)
Paperback, 210x297 mm, 326 pages, 50 plates
Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk 2017, ISBN 978-83-7549-311-5

  

No comments:

Post a Comment