Tuesday, May 14, 2019

Open Access Journal: Antaeus

Antaeus 
ISSN: 0238-0218
Az "Antaeus" évente megjelenő periodika, amely angol és német nyelven közli a magyar, valamint a nemzetközi régészettudomány és társtudományainak fontos, új eredményeit.
Az intézeti évkönyv első kötete 1970-ben jelent meg. 1970 és 1985 között a "Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften" című évkönyvből 14 kötet, és a konferenciák tanulmányait publikáló Beiheftből 3 látott napvilágot. 
Az intézeti évkönyv 1986-tól "Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae" címmel jelenik meg, 2002-től A4 formátumban. See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies


No comments:

Post a Comment