Wednesday, August 5, 2020

Open Access Monograph Series: AIGIS Supplementum

AIGIS Supplementum
AIGIS supplementum I: Festskrift for Chr. Gorm Tortzen. 2011

INDHOLD

Forside Redaktionen
Tabula gratulatoria
Forord: På grænsen til vildt
Bagside v/ Ivar Gjørup
Gormbilleder fra før og nu

Artikler

1. Ole Balslev, Træets sproglige stamme har utallige grene og rødder 2. Erik Barfoed, It's Baltimore, gentlemen. The Gods will not save you. Et essay om antikreception i samtidig fortællekunst
3. David Bloch, John af Salisbury. Forsker, formidler og inspirator
4. Jerker Blomqvist, Helikekatastrofen 373/2 f.Kr.
5. Karin Blomqvist, Lukianos, Demonax' liv och leverne
6. Clara Elisabeth Bryld, Græske billeder
7. Adam Bülow-Jacobsen, Den syngende korporal
8. Anne Marie Carstens, Tingsbegær og store fortællinger
9. Bent Christensen, "Quoniam vulgaris fabula non est" - "Og så er den ikke fortærsket"
10. Johnny Christensen, Om Sprog. Uforgribelige Tanker fra Babelstårnet
11. Jakob Leth Fink, Mennesket er et meningssøgende dyr. Prøve på en kommenteret oversættelse af Aristoteles' Metafysikken 1.1
12. Maria Christina Frantzoulis, Konstantinos Kavafis: Klæder
13. Margareta Fredborg, Horatslæsning i middelalderen
14. Karsten Friis-Jensen, Sankt Gallen-accessus'en til Horats' Oder. Udgave og note om forfatterspørgsmålet
15. Helle Gjellerup, En studie i Aristoteles' billede af den beboede verden
16. Ivar Gjørup, En bagatel
17. Rasmus Gottschalck, Xenophon om jagt med hunde - et skrift om paideia
18. Gudrun Haastrup & Birger Munk Olsen, Holbergs Rom - og Vanvitellis
19. Heine Hansen, Aristoteliske relativer - en oversættelse af Metafysikken 5.15
20. Mogens Herman Hansen, Tanker om Platons dialog Statsmanden i Gorms nyoversættelse
21. Line Margrethe Hansen, Middelalderens rejsevisioner
22. George Hinge, Digterfilologer på smalkost: Sappho og Tithonos genlæst igen
23. Minna Skafte Jensen, Teiresias og Odysseus: En analyse af Odysseen 11.90-151
24. Jens Anker Jørgensen, Kalkmaleri og filosofi
25. Steffen Lund Jørgensen, Sokrates' argument for naturlig navnekorrekthed i Platons Kratylos 385e-390e
26. Charlotte Keck, Rom som spejl i det tyvende århundredes danske romaner
27. Maja Kofod-Andersen, Augustin og den ciceronianske dialog
28. Simon Laursen, Det mytologiske substrat: Meleagros som eksempel
29. Marcel Lysgaard Lech & Sebastian Persson, Batrachomyomachia - prodesse et delectare
30. John Lund, Forklædte lagynoi
31. Mette Moltesen, Antikker fra danske adelssamlinger
32. Julie Gulløv Munk, Casper Mose Hansen og Jens Refslund Poulsen, Archilochos
33. Thomas Heine Nielsen, Team Ephesos
34. Sebastian Olden-Jørgensen, "Herremand i kongeklæder" eller "af den gamle skole" - randbemærkninger til en udgave af Christian IV's brevstile
35. Bjørn Paarmann, Den ptolemæiske Sarapis-kult og dens grundlæggelsesmyte
36. Marianne Pade, Sprogforandring og oversættelser. Guarino Veroneses latinske oversættelse af Plutarchs Dion (1414)
37. Fritz S. Pedersen, Vandmærker på Island 1640-44. Brynjolf Sveinssons Ramuskommentar Kbhvn. AM 814, 4'o
38. Anders Holm Rasmussen, De antikke grækere og livet efter døden. Et essay om det græske efterliv
39. Lene Rubinstein, Lysias 18 og den athenske amnesti af 403/2 f.kr.
40. Otto Rühl, Droysen, Preussen og Hellenismen
41. Lars Rydbeck, Czeslaw Milosz: Kejsar Konstantin
42. Adam Schwartz, Ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ: historien om et græsk elitekorps
43. Ditte Schwartz Dahlberg, Biologisk terror - sku' det nu være moderne?
44. Ole Seberg, En videnskabs fødsel - Theofrast og den moderne botanik
45. Rasmus Sevelsted, Agathon, Aristophanes - og Sokrates. Om Symposion og Platons poetik
46. Torben Svendrup, Venskabet mellem Cicero og Pompejus
47. Niels Grotum Sørensen, Dionysos og titanerne: en orphisk myte og dens kilder
48. Søren Lund Sørensen, Glimt af hellenisme hos jøderne - Eupolemos: jødisk gesandt og historiker
49. Christian Marinus Taisbak, Her i nærheden
50. Ditlev Tamm, Furtum manifestum - eller tyveriet af latin
51. Christian Troelsgård, Den sandfærdige løgn - Eustathios af Thessalonikis (ca. 1115 - 1195 e.Kr.) forord til Odyssé-kommentarerne
52. Peter Wagner, Botanikerne og græsk-latinske plantenavne
53. Carsten Weber-Nielsen, Om oskulologi
54. Peter Zeeberg, "Amico optimo!" Den indledende brevveksling fra Tycho Brahes bog om den nye stjerne (1573) i dansk oversættelse
55. Jan Stubbe Østergaard, Semper Ardens: Facaden af Hack Kampmanns bygning til Glyptotekets antikke samling
SN. Victor Nikephoros & Huo Yuanjia, Den 'skæggede mand' fra Leningrad
AIGIS supplementum II: Festskrift til Adam Bülow-Jacobsen. 2013

Festskrift til Adam Bülow-Jacobsen

Indholdsfortegnelse:

Forord
Tabula gratulatoria
Billeder af Adam
David Bloch, Sisyphos-fragmentet. Tekst, oversættelse og noter
Jerker Blomqvist, Mytologi och meteoritforskning: Var störtade Faethon?
Johnny Christensen, Nogle termer i Phaidon
Hélène Cuvigny, Kan papyrologien integreres i historieforskningen?
Sten Ebbesen og Fritz S. Pedersen, Justinian: To love fra 530-erne om moral og præstestyre
Paul John Frandsen, Det asketiske ørkenliv
Gudrun Haastrup og Birger Munk Olsen, Paris, Philip August og Peder Sunesen. En dansker i Paris i 1180'erne
Minna Skafte Jensen, Til homerisk Apollonfest på Delos
Simon Laursen, Demosthenes, Om freden (5), paragraf 21
Marcel Lysgaard Lech, Fækalier og fiktion: Hvorfor skider Dionysos i Frøerne?
Thomas Heine Nielsen & Adam Schwartz, Koalitionskrigsførelse i det klassiske Grækenland
Marianne Pade, ‘For ikke at kede læseren’ – om at oversætte Homer
Christian Marinus Taisbak, To udødelige vittigheder om og en sær arv fra den ældste romerske kalender
Chr. Gorm Tortzen, Ovids Metamorphoser i danske oversættelser
Christian Troelsgård, Byzantinske hymner på papyrus – en opdatering
AIGIS supplementum III: Festskrift til Christian Marinus Taisbak - 80 år. 2014

Festskrift til Christian Marinus Taisbak – 80 år


Indholdsfortegnelse:

Forord
Tabula gratulatoria
Ole Balslev, FYR
Len Berggren og Glen Van Brummelen, Al-Kūhī’s tilføjelser til Euklid’s Data: The Importance of Being Known
Jerker Blomqvist, μόνον som adversativ partikel
Lis Brack-Bernsen, Om lige og krumme kvadrater; BM 15285
Adam Bülow-Jacobsen, Vergil i uorden
Johnny Christensen, Nogle begreber fra NT
Jöran Friberg, Tre tusen år med sexagesimala tal i mesopotamiska matematiska texter
Michael N. Fried, Lighed hos Euklid og hos Apollonios: Hvad det betyder at være nøjagtig det samme
Helsingør Gymnasium: Sebastian Andersen, Bent Christensen, Eva Engelund-Mikkelsen, Claus Glunk, Jesper Højgaard, Mathias Manly, Hanne Eggert Strand, Chr. Marinus Taisbak og Chr. Gorm Tortzen, Noli istum disturbare... Archimedes i gymnasiet
Jørgen Martin Hansen, Vitruvius´ fornemmelser for vand
Mogens Herman Hansen, Perikles’ gravtale og hans lovprisning af det athenske demokrati
Jens Høyrup, Brede linier. En glemt geometrisk begrebsstruktur
Gudrun Haastrup, Jacob Winsløw, Ludvig Holberg – og det anatomiske teater i Rue de la Bûcherie i Paris
Kirsten Jungersen, Geometri som metode i Galens lægekunst
Helge Kragh, Kemi og kosmos: Træk af Empedokles’ naturfilosofi
Thomas Heine Nielsen, Et par sportshistoriske noter til Xenophons dialog Hieron
Adam Schwartz, Τουτὶ στοὰν νενομίκατε? En note til Menanders Dyskolos v. 731
Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg, Verdensfjerne matematikere, blodtørstige anatomer og sexhungrende
hustruer: Swifts Gulliver og Holbergs Klim

Sabetai Unguru, C.M. Taisbak (Marinus), græsk matematikhistoriker og ven – på hans 80-års fødselsdag
Carsten Weber-Nielsen, Matematiske gåder i Den græske Antologi
AIGIS supplementum IV: Festskrift til Fritz S. Pedersen - 70 år. 2015

Festskrift til Fritz S. Pedersen i anledning af hans 70 års fødselsdag.

Forside
Sten Ebbesen, Fritz Saaby Pedersen – en skitse
Karen Ascani, Georg Zoëga
David Bloch & Adam Schwartz, Theon: en græsk-ægyptisk møgunge (P.Oxy. I 119)
Adam Bülow-Jacobsen, En escort girl i ørkenen
Bent Christensen & Chr. Gorm Tortzen, Drak Sokrates skarntyde?
W. Owen Duba og C. David Schabel, Utrum causae secundae possint nos in aliquo necessitare. Petrus Ceffons vs. Thomam Bradwardinum
Sten Ebbesen, Simplikios’ forord til kommentaren til Aristoteles’ Kategorier
Jens Fleischer, Forhallen ved Frue Plads – græske myther i et kulturpolitisk spil
Helle Gjellerup, Fjerne områder og fremmede folk i Aristoteles’ Politik
Heine Hansen, Anonymus Berolinensis [C17] in Praedicamenta Aristotelis, cap. de ad aliquid
Marcel Lysgaard Lech, En morders hånd: den tematiske brug af χείρ i Sofokles’ Kong Ødipus
Marianne Pade & Johann Ramminger, Kalendarium
Karen Skovgaard-Petersen, “I spøgefuld sammenhæng lyver jeg altid ...”
Christian Marinus Taisbak, Om primtal og forhold i opgangene
Peter Wagner, Spredte iagttagelser over anvendelsen af latin og latinsk litteratur i botaniske værker
Peter Zeeberg, En hilsen til en stor astronom
AIGIS supplementum V: Festskrift til Bent 2016

Festskrift til Bent Christensen i anledning af hans 70 års fødselsdag.

Leif Carlsen, BENT MAGNUS
Lucius Ampelius: Liber memorialis, oversat og kommenteret af Sebastian Maskell Andersen
David Bloch, Til kamp for dyden. En note om ἀρετή i filosofien
Astrid Fejrø, Matthias Moths oversættelse af Myrrha-episoden
Helle Gjellerup, Spredte glimt af Odysseus på hans tidsrejse fra Homer til Dante
Ivar Gjørup, SAECVLVM NOSTRVM - Plinius’ Brev til Trajan, Epistulae X.96
Rasmus Gottschalck, Lex Aquilia - Nogle eksempler fra den romerske erstatningsret
Hans Gregersen, Kill your darlings
Peter Bruun Hansen, Plautus i København
Claus Glunk og Bonnie Hegner, En obelisks rejse: Fra Aswan til Piazza di San Giovanni in Laterano
Thomas Heine Nielsen, Grækerne og “de andres” religion
Sebastian Olden-Jørgensen, Dyredavrekøb - på sporet af en tabt latinsk indskrift om et forsvundet sværd i Herlufsholm Kirke
Adam Schwartz, Færdig med dyden: et modsynspunkt
Hanne Eggert Strand og Chr. Gorm Tortzen, EUCLIDES DANICUS – en studie i Georg Mohrs honnette ambition
Tue Emil Öhler Søvsø, Raphael, Apuleius og debatten om kærlighedens væsen
Christian Marinus Taisbak, Om skuddagen og den tidligste romerske kalender
Ole Thomsen, Erotica Plautina -En let kommenteret oversættelse af Plautus’ Mostellaria,dvs. Spøgelseskomedie, versene 157-312
AIGIS suppl. VI: Jubilæumsskrift. KAF 40 år.

Forside, redaktionelt, foreningens historie

Artikler

Anna Sofie Schjødt Ahlén.
Annette Rathje.
Helle Salskov Robert.
Ingrid Strøm.
Lone Wriedt Sørensen.
Kristina Borgen.
Kristina Winther-Jacobsen.
Tobias Fischer-Hansen.
Jan Kindberg Jacobsen, Sine Grove Saxkjær & Gloria Paola Mittica.

 Teksterne er sat med Warnock Pro Caption. Lay-out og typografi: Adam Bülow-JacobsenNo comments:

Post a Comment