Thursday, May 22, 2014

Open Access Journal: AIGIS: elektronisk tidsskrift for klassiske studier i Norden

[First posted in AWOL 29 October 2009. Most recently updated 22 May 2014]

AIGIS: elektronisk tidsskrift for klassiske studier i Norden
ISSN 1901-6859
AIGIS udkommer to gange årligt, 1. maj og 1. november og er gratis. Tidsskriftet udkommer ikke på papir, kun i elektronisk form

Læsning af formaterne
Artiklerne findes i indholdsfor-tegnelsen for de enkelte bind, hvorefter de downloades eller læses direkte. Hvis man har fast opkobling kan det være lettere at læse filerne med et Acrobat Reader plug-in. Hvis man derimod er koblet op med et modem og gerne vil spare på telefonregningen, er det mere hensigtsmæssigt at downloade (save as) og så lukke telefonen. 

Programmet
Artikler osv i AIGIS ligger i pdf (portable document format) som tillader græske bogstaver, billeder og fast lay-out med, så man kan henvise til sidenummer i artiklerne. Det er nødvendigt at man har det gratis program Acrobat Reader 6 eller nyere (8) der kan læse artiklerne, printe dem ud, søge i dem eller, hvis man vil, uddrage enkelte passager til brug i egne filer. Hent programmet på Adobe's hjemmeside. 

Abonnement
Hvis man vil være sikker på at få fremtidige færdige numre af AIGIS 'leveret' så snart det udkommer, kan man melde sig til AIGIS-postlisten via KU's Listserver. Men man kan naturligvis også komme til AIGIS uden at være fast abonnent. 

Bidrag, ris og ros
Man kan også sende e-post til redaktionen - selvfølgelig helst med ros og bidrag til kommende numre. Bidrag kan sendes per attachment i alle gængse tekstbehandlings-systemer, allerbedst i rtf (Rich Text Format). Græsk må gerne være skrevet i GreekKeys (Kadmos, Athe-nian, el. lign.), så slipper vi for at skrive det om. Allerbedst er Unicode. Disse systemer er brugbare både på Mac og PC. Undgå venligst Wingreek, Son of Wingreek og WordPerfect græsk som kun fungerer på PC. Billeder leveres indscannet i jpeg. 

Citater
Citater fra AIGIS skal være mærket med tydelig kildeangivelse.
Current issue

AIGIS 14,1 - maj 2014

Indholdsfortegnelse

Artikler:

Johanna Akujärvi, Suethice. Dissertationer, disputationer och dissertationsöversättningar under 1800-talet
Johanna Akujärvi, Appendix. Förteckning över dissertationsöversättningar under 1800-talet
Vassilis Karasmanis, Platons Timaeus 31b4 – 32c4: Hvorfor behøver vi to bånd mellem ild og jord?
Thorkild Schiøler og Jørgen Martin Hansen, OSTIA ANTICA. Vandhjul og termer – 37 år efter
Christian Marinus Taisbak, Det Platon mener, er ... Essay om matematikken bag Epinomis 990 c 5 ff
Jens Christian H. Thorstensen, Heraklits λόγος
Chr. Gorm Tortzen, Sokrates og komedien
Peter Wagner, Holberg, haver og hyrdeidyller

Oversættelser:
Chr. Gorm Tortzen, Fire taler af Lysias (32-34 og 7)
Carsten Weber-Nielsen, Oversættelse af udvalgte epigrammer fra Anthologia Graeca
 Back issues
AIGIS1.1 april 2001 AIGIS 1.2 oktober 2001
AIGIS 2.1 april 2002
AIGIS 2.2 oktober 2002
AIGIS 3.1 april 2003
AIGIS 3.2 oktober 2003
AIGIS 4.1 april 2004
AIGIS 4.2 oktober 2004
AIGIS 5.1 april 2005
AIGIS 5.2 oktober 2005
AIGIS 6.1 april 2006
AIGIS 6.2 oktober 2006
AIGIS 7.1 april 2007
AIGIS 7.2 oktober 2007
AIGIS 8.1 april 2008
AIGIS 8.2 november 2008
AIGIS 9.1 maj 2009
AIGIS 9,2 november 2009
AIGIS 10,1 maj 2010
AIGIS 10,2 november 2010
AIGIS 11,1 maj 2011
AIGIS 11,2 november 2011
AIGIS 12,1 maj 2012
AIGIS 12,2 november 2012
AIGIS 13,1 maj 2013
AIGIS 13,2 november 2013
Platonselskabet Oslo 2005
Platonselskabet Reykjavik 2009
Platonselskabet Lund 2011
AIGIS suppl. I: Festskrift for Chr. Gorm Tortzen. 2011
AIGIS suppl. II: Festskrift til Adam Bülow-Jacobsen. 2013
AIGIS suppl. III: Festskrift til Christian Marinus Taisbak - 80 år. 2014
TILBAGE TIL FORSIDEN

No comments:

Post a Comment