Wednesday, July 25, 2018

Open Access Journal: Collegium Biblicum Årsskrift

Collegium Biblicum Årsskrift
Online-ISSN: 2246-4158
Trykt ISSN" 1603-919X

Collegium Biblicums årsskrift publicerer foredragsmanuskripter og andet materiale, der relaterer sig til Collegium Biblicums årlige møde. Collegium Biblicum er et selskab, der har til formål at fremme videnskabelig forskning inden for bibelfagene. De publicerede tekster foreligger stort set i den form, de enkelte forfattere har anvendt, efter en let redaktion. Der vil ofte være tale om fremlæggelser af ny forskning, som senere vil kunne publiceres i mere formelle og fuldstændige rammer.

No comments:

Post a Comment