Wednesday, December 11, 2019

Open Access Journal: CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi

[First posted in AWOL 29 November 2015, updated 11 December 2019]

CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi
ISSN: 2147-8058
e-ISSN: 2148-1431
http://www.mediterra.org/wp-content/uploads/MCRI_Logo.png
Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

The aim of the CEDRUS: The Journal of Mediterranean Civilisations Studies, an interdisciplinary publication, is to offer a forum for discussion to researchers focusing upon the Ancient, Medieval, Early Modern and Modern Periods and for the analysis of the cultural-historical background of the Mediterranean Basin within the extensive perspective of Turkey’s historical geography. CEDRUS aims to bring together original academic studies that can contribute to the process of developing shared perspectives and approaches between scholars from different disciplines and of revising and synthesizing the currently available knowledge for the attention of the academic world. Cedrus is a peer-reviewed journal published each year.

Hakkı Levent KESKİN
Cedrus VII (2019) 1-39. DOI: 10.13113/CEDRUS.201901
Geliş Tarihi: 04.04.2019 | Kabul Tarihi: 29.05.2019

Öz & Abstract

N. Damla YILMAZ USTA & Hilal YAKUT İPEKOĞLU
Cedrus VII (2019) 41-58. DOI: 10.13113/CEDRUS.201902
Geliş Tarihi: 04. 05.2019 | Kabul Tarihi: 01.06.2019

Öz & Abstract

Gökhan KAĞNICI
Cedrus VII (2019) 59-76. DOI: 10.13113/CEDRUS.201903
Geliş Tarihi: 18.04.2019 | Kabul Tarihi: 24.05.2019

Öz & Abstract

Ahmet BİLİR
Cedrus VII (2019) 77-105. DOI: 10.13113/CEDRUS.201904
Geliş Tarihi: 11.02.2019 | Kabul Tarihi: 02.05.2019

Öz & Abstract

Görkem KÖKDEMİR
Cedrus VII (2019) 107-121. DOI: 10.13113/CEDRUS.201998
Geliş Tarihi: 02.01.2019 | Kabul Tarihi: 13.03.2019

Öz & Abstract

Mustafa BULBA
Cedrus VII (2019) 123-167. DOI: 10.13113/CEDRUS.201906
Geliş Tarihi: 25.12.2018 | Kabul Tarihi: 01.02.2019

Öz & Abstract

Nisan LORDOĞLU
Cedrus VII (2019) 169-194. DOI: 10.13113/CEDRUS.201907
Geliş Tarihi: 03.01.2019 | Kabul Tarihi: 14.03.2019

Öz & Abstract

Ayşen SİNA
Cedrus VII (2019) 195-214. DOI: 10.13113/CEDRUS.201908
Geliş Tarihi: 17.05.2019 | Kabul Tarihi: 10.06.2019

Öz & Abstract

Aytekin BÜYÜKÖZER
Cedrus VII (2019) 215-237. DOI: 10.13113/CEDRUS.201909
Geliş Tarihi: 01.01.2019 | Kabul Tarihi: 07.03.2019

Öz & Abstract

Ferhan BÜYÜKYÖRÜK & Ahmet ÇELİK
Cedrus VII (2019) 239-265. DOI: 10.13113/CEDRUS.201910
Geliş Tarihi: 16.01.2019 | Kabul Tarihi: 04.04.2019

Abstract & Öz

Banu ÖZDİLEK
Cedrus VII (2019) 267-298. DOI: 10.13113/CEDRUS.201911
Geliş Tarihi: 03.04.2019 | Kabul Tarihi: 15.05.2019

Öz & Abstract

Elçin DOĞAN GÜRBÜZER
Cedrus VII (2019) 299-331. DOI: 10.13113/CEDRUS.201912
Geliş Tarihi: 18.03.2019 | Kabul Tarihi: 02.05.2019

Öz & Abstract

Nizam ABAY & Cüneyt ÖZ
Cedrus VII (2019) 333-344. DOI: 10.13113/CEDRUS.201913
Geliş Tarihi: 11.02.2019 | Kabul Tarihi: 06.04.2019

Öz & Abstract

Banu YENER MARKSTEINER
Cedrus VII (2019) 345-364. DOI: 10.13113/CEDRUS.201914
Geliş Tarihi: 05.04.2019 | Kabul Tarihi: 15.05.2019

Öz & Abstract

Hatice KÖRSULU & H. Ertuğ ERGÜRER
Cedrus VII (2019) 365-387. DOI: 10.13113/CEDRUS.201915
Geliş Tarihi: 19.01.2019 | Kabul Tarihi: 01.04.2019

Öz & Abstract

Sevgi SARIKAYA
Cedrus VII (2019) 389-414. DOI: 10.13113/CEDRUS.201916
Geliş Tarihi: 07.03.2019 | Kabul Tarihi: 02.05.2019

Öz & Abstract

Mesut KINACI & Kansu EKİCİ
Cedrus VII (2019) 415-439. DOI: 10.13113/CEDRUS.201917
Geliş Tarihi: 12.02.2019 | Kabul Tarihi: 06.04.2019

Öz & Abstract

L. Ufuk ERDOĞAN
Cedrus (2019) 441-448. DOI: 10.13113/CEDRUS.201918
Geliş Tarihi: 03.03.2019 | Kabul Tarihi: 25.04.2019

Öz & Abstract

Handegül CANLI
Cedrus VII (2019) 449-461. DOI: 10.13113/CEDRUS.201919
Geliş Tarihi: 16.01.2019 | Kabul Tarihi: 25.05.2019

Öz & Abstract

Ayşe YAKUT
Cedrus VII (2019) 463-485. DOI: 10.13113/CEDRUS.201920
Geliş Tarihi: 10.02.2019 | Kabul Tarihi: 20.04.2019

Abstract & Öz

Ünal DEMİRER & İsmail BAYTAK
Cedrus VII (2019) 487-496. DOI: 10.13113/CEDRUS.201921
Geliş Tarihi: 29.04.2019 | Kabul Tarihi: 05.06.2019

Abstract & Öz

Murat TAŞKIRAN & Selçuk ÇAPRAK
Cedrus VII (2019) 497-510. DOI: 10.13113/CEDRUS.201922
Geliş Tarihi: 02.02.2019 | Kabul Tarihi: 08.04.2019

Öz & Abstract

Güray ÜNVER
Cedrus VII (2019) 511-543. DOI: 10.13113/CEDRUS.201923
Geliş Tarihi: 05.05.2019 | Kabul Tarihi: 02.06.2019

Öz & Abstract

Hüseyin UZUNOĞLU
Cedrus VII (2019) 545-555. DOI: 10.13113/CEDRUS.201924
Geliş Tarihi: 13.02.2019 | Kabul Tarihi: 25.03.2019

Öz & Abstract

Şenkal KİLECİ
Cedrus VII (2019) 557-573. DOI: 10.13113/CEDRUS.201925
Geliş Tarihi: 05.03.2019 | Kabul Tarihi: 19.04.2019

Öz & Abstract

Fevziye EKER
Cedrus VII (2019) 575-587. DOI: 10.13113/CEDRUS.201926
Geliş Tarihi: 20.04.2019 | Kabul Tarihi: 19.05.2019

Öz & Abstract

Alper GÖLBAŞ
Cedrus VII (2019) 589-605. DOI: 10.13113/CEDRUS.201927
Geliş Tarihi: 12.02.2019 | Kabul Tarihi: 16.03.2019

Öz & Abstract

Banu ÖZÜŞEN & Ertan BECEREN
Cedrus VII (2019) 607-625. DOI: 10.13113/CEDRUS.201928
Geliş Tarihi: 10.04.2019 | Kabul Tarihi: 17.05.2019

Öz & Abstract

Zafer DUYGU
Cedrus VII (2019) 627-662. DOI: 10.13113/CEDRUS.201929
Geliş Tarihi: 27.12.2018 | Kabul Tarihi: 01.02.2019

Öz & Abstract

Orçun ERDOĞAN & Burcu CEYLAN
Cedrus VII (2019) 663-679. DOI: 10.13113/CEDRUS.201930
Geliş Tarihi: 13.03.2019 | Kabul Tarihi: 04.05.2019

Öz & Abstract

Haluk KORTEL
Cedrus VII (2019) 681-694. DOI: 10.13113/CEDRUS.201931
Geliş Tarihi: 06.04.2019 | Kabul Tarihi: 20.05.2019

Öz & Abstract

Serkan KILIÇ
Cedrus VII (2019) 695-703. DOI: 10.13113/CEDRUS.201999
Geliş Tarihi: 01.03.2019 | Kabul Tarihi: 04.04.2019

Öz & Abstract

Sibel YARAR
Cedrus VII (2019) 705-721. DOI: 10.13113/CEDRUS.201933
Geliş Tarihi: 19.04.2019 | Kabul Tarihi: 01.06.2019

Öz & Abstract

Cengiz MUTLU
Cedrus VII (2019) 723-740. DOI: 10.13113/CEDRUS.201934
Geliş Tarihi: 02.05.2019 | Kabul Tarihi: 07.06.2019

Öz & Abstract

Alpaslan ÖZTÜRKÇİ
Cedrus VII (2019) 741-755. DOI: 10.13113/CEDRUS.201997
Geliş Tarihi: 05.03.2019 | Kabul Tarihi: 02.05.2019

Öz & AbstractCedrus_282-253x300

No comments:

Post a Comment