Monday, November 13, 2023

Open Access Journal: Suhayl

[First posted in AWOL 23 February 2011. Updated 13 November 2023]

 

Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation
ISSN 1576-9372
ISSN electrònic 2013-620X
Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation
Suhayl  (ISSN 1576-9372 / ISSN electrònic 2013-620X) és una revista anual  publicada pel Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab de la  Universitat de Barcelona que s'edita en llengua anglesa i àrab. Des de  2009 es publica en col·laboració amb la Commision on History of Science  and Technology in Islamic Societies (IUPHS-DHS).

"Suhayl" (Canop) és una estrella usada sovint per la tradició islàmica  com a indicador de la qibla, la direcció de La Meca, ja que l'axis  principal de la Ka'ba està orientat cap el punt de la seva sortida.

2022: Vol.: 19

 


No comments:

Post a Comment