Wednesday, June 7, 2023

Open Access Journal: Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Kapak Resmi


Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 1933 yılında yayınlanan ilk sayısından itibaren farklı isimler altında ve bir dönem “Türk Arkeoloji Dergisi” ve “Türk Etnografya Dergisi” şeklinde iki farklı yayın olarak günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti dergicilik tarihinde özel bir yeri olan bir yayın olması nedeniyle 2021 yılında alınan bir kararla derginin aynı isim altında devam ettirilmesi ve zaman zaman kesintiye uğrayıp bir dönem de ayrı başlıklar altında yayınlasa da bir devamlılık gösterdiği kabulüyle, aynı sayı içerisindeki farklı ciltler de dahil edilerek o güne kadar çıkartılmış toplam 81 sayı bulunması nedeniyle yeni sayının 82’den başlatılmasına karar verildi. İçinde bulunduğumuz çağın akademik yayıncılık anlayışı gereğince “Hakemli Dergi” statüsünde ve yeni bir formatta devam ettirilen sayının uluslararası boyutta erişilebilirliğe kavuşturulması hedefiyle de dergide yayınlanan tüm makalelerin İngilizce çevirilerine dergi web sitesinde yer verilmesi kabul edildi.

Bu nedenle dergimizin 1933 yılından itibaren çıkmış olan tüm sayılarına “E-Dergi” sekmesinden ulaşılabilir. Web sitemizin İngilizce versiyonunda ise derginin yeni formatıyla yayınlanmaya başlandığı 82. sayısından itibaren tüm makalelerin çevirilerini bulabilirsiniz.

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies 

No comments:

Post a Comment