Saturday, June 3, 2023

Open Access Journal: Arkeoloji Dergisi

Cover Image

Arkeoloji Dergisi Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 1993 yılından beri yayınlanmaktadır. ULAKBİM ölçütlerine uygun hakemli bir dergi olan Arkeoloji Dergisi yılda bir kez düzenli olarak yayınlanmakta olup Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Orta Çağ Arkeolojisi, Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri ve Eski Çağ Arkeolojisi alanlarında yazılmış, özgün malzeme üzerine yapılmış ya da konusunda özgün fikirler üretmeyi amaçlayan çalışmaları yayınlamayı hedefler.

Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Orta Çağ Arkeolojisi, Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri ve Eski Çağ Arkeolojisi alanlarında yazılmış, özgün malzeme üzerine yapılmış ya da konusunda özgün fikirler üretmeyi amaçlayan çalışmaları kapsamaktadır.


 

 

 

No comments:

Post a Comment