Friday, February 24, 2023

Byblos. 's Werelds oudste havenstad

David Kertai met bijdragen van Jona Lendering

Byblos vertelt het bijzondere verhaal van een Libanese havenstad. Een epos dat ruim 8500 jaar geleden begint met een hoofdrol voor zeevaarders en handelslieden, koningen en farao’s, helden en gelukszoekers. Hun verhalen zijn onlosmakelijk verbonden met de legendarische cederbomen, die in het Libanongebergte achter Byblos groeien.

De Libanese ceder verwierf van Egypte tot Mesopotamië een mythische status. De boom wordt wel 40 meter hoog. Het hout is relatief licht en krimpt nauwelijks, is uitstekend tegen rot bestand en eenvoudig te bewerken tot schepen, dakbalken en grafkisten. De bergen ten oosten van Byblos, waarvan de toppen tussen de 2500 en 3000 meter hoog zijn, behoren tot de zuidelijkste gebieden waar de grote cederbomen groeien.

Vanaf 3200 v.Chr. is Byblos bijna 2000 jaar lang de belangrijkste havenstad van het Middellandse Zeegebied. Deze status dankt het aan de unieke relatie die de stad opbouwt met de farao’s van Egypte. Byblos is de ideale toegangspoort tot de rijkdommen van de cederbossen en scharnierpunt tussen het Midden-Oosten en Egypte. De zoektocht naar hout geeft de geschiedenis van Byblos een beslissende wending, wat op zijn beurt een bepalende invloed heeft op de geschiedenis van de Middellandse Zee. Er ontstaat een regio waarin kooplieden en andere reizigers goederen en ideeën uitwisselen.

In dit boek komen deze verhalen over beginnende zeevaart, handel, religie en diplomatie samen. Het boek eindigt in de Romeinse tijd als Byblos uitgroeit tot een ‘heilige plek’ en bedevaartsoord. In latere eeuwen verliezen de oude verhalen hun kracht en ontstaan nieuwe religies, mythen en identiteiten.

Paperback ISBN: 9789464261370 | Imprint: Sidestone Press | Format: 210x280mm | 152 pp. | Language: Dutch | 14 illus. (bw) | 148 illus. (fc) | Keywords: Byblos; Libanon; Levantijnse geschiedenis; archeologie; Fenicië 

Voorwoord Sarkis El Khoury en Wim Weijland
Inleiding Een plaatsbepaling en een puzzel

Hoofdstuk 1 Het begin
Hoofdstuk 2 De Byblosschepen varen uit
Hoofdstuk 3 Byblos wordt een stad
Hoofdstuk 4 Byblos en Egypte
Hoofdstuk 5 Byblos en Mesopotamië
Hoofdstuk 6 De Dame van Byblos en haar land
Hoofdstuk 7 Rijkdom en diplomatie
Hoofdstuk 8 De koning en de elite
Hoofdstuk 9 Archeologie van een vergeten religie
Hoofdstuk 10 Tussen twee supermachten
Hoofdstuk 11 Brons en ijzer
Hoofdstuk 12 De eerste wereldrijken
Hoofdstuk 13 Een nieuwe, oude stad

Epiloog ’s Werelds oudste havenstad

Tijdtabel Byblos
Meer weten?
Verantwoording en dank
Bruikleengevers tentoonstelling
Fotoverantwoording

 

 
 

 

No comments:

Post a Comment