Monday, January 31, 2022

Open Access Journal: Archaeology / Археология

Списание „Археология” е орган на Националния археологически институт с музей на Българската академия на науките. Основано е през 1959 г. като периодично издание, посветено на теренната и научноизследователска работа на българските археолози.

Пръв и дългогодишен главен редактор на „Археология” е акад. Д. П. Димитров, който създава формата на списанието.

То започва да излиза в 4 книжки годишно със следните рубрики: Статии, Публикации, Музейно дело и консервации, Лекции и консултации, Критика и рецензии и Преглед.

SEE AWOL'S FULL LIST OF OPEN ACCESS JOURNALS IN ANCIENT STUDIES

No comments:

Post a Comment