Tuesday, December 21, 2021

Open Access Journal: Colloquium Anatolicum

Cover Image

Colloquim Anatolicum dünyada ve Türkiye’de eskiçağ tarihi, arkeolojisi ve filolojisiyle ilgili Türk ve yabancı bilim insanlarının nitelikli çalışma ve araştırmalarına yer vererek söz konusu disiplinlere uluslararası düzeyde katkı yapmayı amaçlar.

Colloquium Anatolicum tarihöncesi, Eski Yakındoğu ve Yunan-Roma uygarlıkları tarihi ve arkeolojisi, Eskiçağ dilleri, epigrafi, nümismatik, arkeometri, kültür mirası yönetimi, arkeolojik rapor gibi Eskiçağ bilimlerinin her dalında özgün makalelere, konferans metinleri, kitap eleştirilerine yer vermektedir

All Issues

 

 

No comments:

Post a Comment