Wednesday, December 29, 2021

Open Access Journal: Археологія і давня історія України - Archaeology and Early History of Ukraine

ISSN: 2227-4952

 

 

 

 

 

 

у журналі публікуються результати досліджень з археології й давньої історії України та суміжних територій. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців, скіфів та сарматів, матеріальна й духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

The journal publishes the results of research on the archaeology and ancient history of Ukraine and neighboring regions. The issues of socio-economic development and cultural relations in the Stone and Copper-Bronze Ages, pages on the history of the Cimmerians, Scythians and Sarmatians, material and spiritual culture of the ancient Greeks in the Northern Pontic region, ethnogenesis and early history of the Slavs, the development of Greek and Roman cities and villages, the material culture of the Middle Ages and early modern times are covered. New archaeological materials, the research on the history of archaeology and archival sources are published.

Current Issue

Vol 40 No 3 (2021): Archaeology and Early History of Ukraine
Published: 2021-11-05

Articles

View All Issues 

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment