Tuesday, December 7, 2021

Open Access Journal: AMİSOS

[First posted in AWOL 13 July 2020, updated 7 December 2021]
 
ISSN: 2587-2222
E-ISSN: 2587-2230
 
AMİSOS Dergisi Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
Dergi konu olarak, Paleoantropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Önasya Arkeolojisi, Deneysel Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Anadolu ve Yakındoğu Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Epigrafi, Çocukluk ve Çocuk Arkeolojisi, Antropoloji, Yerleşim Arkeolojisi, Sualtı Arkeolojisi, Bizans Sanatı, Osmanlı Sanatı, Avrupa Sanatı, Nümizmatik, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Konservasyon, Müzecilik vb. sosyal bilimler alanlarındaki ana konular ile bunlarla ilgili konulara yer veren hakemli bir dergidir.

AMİSOS Dergisi; 2016 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.


 See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment