Wednesday, February 5, 2020

Open Access Journal: Antik Tanulmányok - Studia Antiqua

Antik Tanulmányok - Studia Antiqua
Print ISSN: 0003-567X
Online-ISSN: 1588-2748

This journal publishes original studies on the literature, language, history and material culture of Ancient Greece and Rome as well as articles concerning the Ancient East, medieval Latin language and literature, the history and culture of Byzantium and the reception of Graeco-Roman culture in Hungary.
  • Issue No. 2/63
63/2019 Cover
  • Year: 2019
  • Volume: 63
  • Number: 2
Articles list
A Dumuzi és Ĝeštinanna című mítosz
Plato Pindaricus Pindarosi allúzió Platón Phaidrosában?
A „ἱερόσυλος” és „κατάρατος” szavak jelentése és szerepe Démosthenés Timokratés ellen című beszédében
A legújabb Hypereidés-testimonium
Manasszé imája: szerkezet és biblikus háttér
Egy szövegjavítás nyomában. Még egyszer a Monacensis Graecus 150 jelzetű kéziratról
Interpretatio Byzantino-Gallica (Barlaam et Joasaf, cod. athon. Iviron 463)
Pseudo-Areopagita Szent Dénes: Az egyházi hierarchia (3. fejezet)
Könyvszemle
Társasági hírek - beszámoló

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment