Wednesday, February 5, 2020

Open Access Journal: Scripta Classica

[First ported in AWOL  10 August 2016, updated 5 February 2020]

Scripta Classica
ISSN : 1732-3509
Scripta Classica są rocznikiem znajdującym się od roku 2013 w wykazie czasopism naukowych MNiSW, w którym publikują specjaliści z różnych dziedzin nauk o literaturze i kulturze antycznej, badacze zajmujący się tradycją i recepcją antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyjskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. W roczniku zamieszczane są również przekłady tekstów nietłumaczonych dotąd i niepublikowanych w naszym kraju. Czasopismo zostało założone w roku 2004 w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ Katowicach przez prof. Tadeusza Aleksandrowicza i dr. hab. Tomasza Sapotę. Pismo ukazuje się w ramach serii Filologia Klasyczna i skierowane jest do filologów klasycznych, literaturoznawców, językoznawców, filozofów, historyków, teologów, religioznawców, a także do wszystkich zainteresowanych antykiem i jego tradycją. 
The journal Scripta Classica was founded in 2004 and is published by the University of Silesia Press.
  • Issue No. 15
/2018 Cover
  • Year: 2018
  • Number: 15
Articles list
Carmen in honorem Peitauphei, Usiae et Classicae, id est carmen in honorem Societatis Philologae Polonorum Coetus Catoviciensis, quoniam nonaginta annos natus est, Universitatis Silesiae, quae iamiam festum semisaeculare celebrabit, et Cathedrae Stud
References to Historical Figures as a Means of Persuasion in Ancient Rhetoric. A Research Methodology Applicable to Cicero
La retorica visiva nell’Adversus Nationes di Arnobio
Repozjanus, O schadzce Marsa i Wenery. Przekład z analizą i komentarzem
Persuasion and Religion, i.e. How to Convince Somebody about Religious Illusion
Ispirazioni antiche nella retorica politica del Trecento: dall’immagine alla parola. Il caso di Cola di Rienzo e Francesco Petrarca
If Cloud Cuckoo Land Were Conquered by the Nazis…

No comments:

Post a Comment