Friday, February 19, 2021

Open Access Journal: Žurnal za istoričeski i archeologičeski izsledvanija = Journal of historical and archaeological research

Žurnal za istoričeski i archeologičeski izsledvanija = Journal of historical and archaeological research
Print ISSN: 1314-748X
Journal of Historical and Archaeological Research Cover Image
Journal of Historical and Archaeological Researches is a Bulgarian science periodical focusing on history, archaeology and their auxiliary sciences. All submitted materials are peer reviewed by authoritative scholars before being published. The Journal was created and it is financed by an Initiative committee. Currently, we are working on being included in the science citation indices and international bibliographic databases.
  • 2018
  • 2019
  • Year: 2018
  • Number: 2
Articles list

Непознати видове железни върхове на стрели от тракийската епоха от исторически музей Дългопол
Спасително археологическо проучване в античния Одесос и късносредновековна Варна през 2017
Към въпроса за средновековната сграфито керамика тип Зевксип от територията на България
Негово Всеблагоговейство Иконом Иван К. Радов - живот в служба на Бога и България
Политиката на Ейбрахам Линкълн в пограничните щати, 1861-1865 г. Част 2: прокламациите на политическите генерали и плановете на президента за премахване на робството на база поетапна и компенсирана еманципация
Документи за революционната дейност на Капитан Петко войвода в периода 1869-1878 г.
"Завоят" на английската политика спрямо България в периода (1885-1887)
Формиране на парламентарната анкетна комисия към XVII обикновено народно събрание
Международните отношения, Балканите и българо-югославският пакт от 24.01.1937 г. (Първа част)
Мелник: от шеф на тайните служби по кървавия път към Евиан (1958-1962)
Балканците или идентичността на модерните обречени
Аполония Понтийска в системата на римското провинциално монетосечене в Тракия и Долна Мизия
Фалшификати на провинциални аполонийски монети
Медна филса на Мамелюшкия султанат от края на XIV в. от град Айтос (Бургаска област)
Османски епиграфски паметници от Карлово

Съкращения, авторите в броя и изисквания за публикуване

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment