Thursday, May 24, 2018

Open Access Journal: Acta Universitatis Carolinae: Philologica: Graecolatina Pragensia

Acta Universitatis Carolinae: Philologica: Graecolatina Pragensia
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830
obálka
Tematicky pestrá čísla této podřady, vycházející od roku 1960, připravují editoři z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. Studie pracovníků ústavu a jejich hostů jsou psány německy, latinsky, italsky či anglicky a zabývají se jak problematikou kulturněhistorickou či jazykovědnou, ale najdeme zde i příspěvky věnované numismatice. Jsou vždy doplněny krátkými resumé.
Issues of this sub-series, varied in topics, have been published since 1960. They are edited by experts from the Institute for Greek and Latin Studies, CU Faculty of Philosophy and Arts. Contributions by the Institute's teachers and their guests are published in German, Latin, Italian and English and cover both the cultural history and linguistic topics, although we can also find works on numismatics. All texts are supplemented with brief summaries.

No comments:

Post a Comment