Thursday, August 18, 2016

Electra

Electra
Inici

Qui som

El GIDC (Grup d’Innovació Docent Consolidat) Electra té la seu al Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona. Es constituí a començaments de l’any 2000 per iniciativa d’un grup de professors d’aquell Departament coordinats per la Dra. Eulàlia Vintró.
Al novembre del 2000 va obtenir el reconeixement com a grup per part de la UB i, l’any 2003, va rebre la categoria de grup consolidat. Cada tres anys ha anat renovant aquesta categoria fins a l’actualitat. El 2004 la Generalitat de Catalunya li atorgà la Distinció Jaume Vicens Vives en reconeixement a la innovació docent del grup.
Des de la seva creació i fins avui, el treball ininterromput del grup ha pogut comptar amb alguns ajuts econòmics procedents de les convocatòries anuals de la Universitat de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya destinades a la innovació docent.

Objectius

Oferir als estudiants dels dos primers cursos del Grau de Filologia Clàssica materials, instruments i recursos d’aprenentatge que els permetin assolir els continguts i competències fixats en els itineraris curriculars de les assignatures de grec.
Utilitzar les TIC com a eina complementària a les sessions docents presencials.
Facilitar que l’alumnat de nou ingrés sense coneixements previs de grec clàssic s’incorpori al grau mitjançant recursos específics i compensatoris.
Adaptar material docent a les noves necessitats d’aprenentatge dels estudiants.
Crear cursos de grec clàssic on line i altres materials que permetin un treball individual, d’autoaprenentatge i d’autoavaluació.
Dissenyar procediments d’avaluació i aplicar-los per tal de conèixer l’ús i l’impacte dels materials i cursos en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Línies de treball

Aprenentatges en entorns virtuals
    - LMS (Moodle)
    - Open Educational resourses

Metodologies actives per a l’aprenentatge
    - Aprenentatge autònom
    - Aprenentatge col·laboratiu
    - Mentoria i tutoria
    - Elaboració de projectes

Avaluació
    - Avaluació formativa.
    - Autoavaluació

Equip docent

No comments:

Post a Comment