Thursday, October 14, 2021

Oudheidkundige Medede(e)lingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

https://www.rmo.nl/wp-content/uploads/2021/10/OMRO_mix1_1920p.jpg

Sinds 1907 publiceert het Rijksmuseum van Oudehden de uitkomsten van intern en extern onderzoek naar de collectie en de resultaten van opgravingen in een eigen tijdschrift, een reeks monografieën en catalogi bij de tijdelijke tentoonstellingen.

  • Het tijdschrift met de titel Oudheidkundige Medede(e)lingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (afgekort OMRO) werd voor het eerst tussen 1907 en 1913 uitgegeven. Later heeft deze serie de toevoeging Oude Reeks (afgekort OR) gekregen.
  • De Nieuwe Reeks (afgekort NR) liep van 1920 tot en met 1999.

OMRO t/m 1960

De OMRO’s tot en met 1960 zijn inmiddels gedigitaliseerd en hieronder te vinden, evenals twee indexen uit 1939 en 1984.

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment