Wednesday, May 20, 2020

Open Access Journal: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická 
ISSN: 1211-6335
 

Variant title: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. N, Series classica

Variant title: Graeco-Latina Brunensia

Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno

Published: 1996-2008 
Description: Řada klasická (řada N) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6335, byla vydávána v letech 1996-2008, zároveň také s názvem Graeco-Latina Brunensia. Navázala na řadu E, argeologicko-klasickou. Uveřejňovala příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka. Od roku 2009 pokračuje jako vědecký časopis Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402. 

Description: Series classica (N) of Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis) with parallel title Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1211-6335, was published in 1996-2008. Before that, Series archeologico-classica (E) was published from 1956 to 1995. Series classica included contributions from the fields of Classical Philology, Classical Archaeology, Ancient History, Medieval Studies, as well as Byzantine Studies and later development of the Greek and Latin language. Since 2009 continues as scholarly journal Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, and is issued twice a year. 


1996   (Volume 45 in series SPFFBU) N1
1997   (Volume 46 in series SPFFBU) N2
1998-1999   (Volume 47-48 in series SPFFBU) N3-4
2000   (Volume 49 in series SPFFBU) N5
2001-2002   (Volume 50-51 in series SPFFBU) N6-7
2003   (Volume 52 in series SPFFBU) N8


2004   (Volume 53 in series SPFFBU) N9
2005   (Volume 54 in series SPFFBU) N10
2006   (Volume 55 in series SPFFBU) N11
2007   (Volume 56 in series SPFFBU) N12
2008   (Volume 57 in series SPFFBU) N13

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment