Saturday, May 23, 2020

Open Access Journal: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

 [First posted in AWOL 21 June 2016, updated 23 May 2020]

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
ISSN: 0302-7384
Journal Homepage Image
„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.
2019

Czysta propaganda, czy wielka sztuka, patriotyzm i obywatelskie zaangażowanie – jak Ajschylos oraz Eurypides używali swoich fabuł, by wspomóc Ateńską politykę wobec sojuszników

Olga Śmiechowicz
5-16

Puszkin i Owidiusz

Gerson Schade
105-117

Dlaczego Owidiusz? Postmodernistyczne biografie alternatywne wielkiego poety

Anna Gawarecka
119-133

Tom 29 Nr 1 (2019)


2017

Vol 27, Nr 3 (2017)

Special Issue

Specjalny numer czasopisma „Symbolae Philologorum Posnaniensium” w wersji angielskiej – typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji finansowane w ramach umowy 507/P–DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę. 
2013


See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment