Friday, June 3, 2022

Open Access Journal: Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi

 [First posted in AWOL 13 May 2020, updated 3 June 2022]
 

e-ISSN: 2651-4664

Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’nin ilgi sahasını tamamen Anadolu Arkeolojisi üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Asya ile Avrupa kıtası arasında bir köprü oluşturan Anadolu, tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda zengin bir kültür birikimine sahip olmuştur
Arkhaia Anatolika Dergisi, uygarlığın gelişmesine öncülük eden Anadolu coğrafyasının tarihi ve kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda dergi, Antropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik, Erken Hristiyanlık ve Bizans Sanatı alanlarında yazılmış, özgün sonuçlar içeren makaleleri kapsamaktadır.
Arkhaia Anatolika: The Journal of Anatolian Archaeological Studies is focused on research conducted in Anatolian Archaeology. Anatolia, which constitutes a bridge between Asia and Europe, is the site of numerous cultures with a rich cultural history. Arkhaia Anatolika aspires to publish academic work that will enlighten the historical and cultural background of Anatolia which opened the path for the development of civilizations. In this context, the journal covers articles containing the results of original research in the fields of anthropology, prehistory, protohistory, classical archaeology, classical philology, ancient languages and cultures, ancient history, numismatics, early Christianity and Byzantine art.

Arkhaia Anatolika

  İçindekiler

Herakleia Pontika’dan Bir Portre

  Ramazan ÖZGAN

Geliş Tarihi : 22.10.2021 | Kabul Tarihi : 03.01.2022

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.40 | Yayın Tarihi : 20.1.2022 17:23:52

The Stadia in Caria

  Paavo ROOS

Geliş Tarihi : 28.11.2021 | Kabul Tarihi : 29.01.2022

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.41 | Yayın Tarihi : 4.2.2022 17:30:54

Mezar ve Via: Olba Çiftlik Yerleşimlerinin Tarihlendirilmesi Üzerine Yeni Görüşler

  Deniz KAPLAN - Hidayet KÜRÜM

Geliş Tarihi : 24.12.2021 | Kabul Tarihi : 10.02.2022

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.42 | Yayın Tarihi : 19.2.2022 17:38:18

Pednelissos’tan Geç Hellenistik Dönem Bir Mezar Steli

  Ahmet ÇELİK

Geliş Tarihi : 31.01.2022 | Kabul Tarihi : 18.02.2022

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.43 | Yayın Tarihi : 23.2.2022 17:57:12

Antik Kilikya Kenti Prakana’nın Konumu Hakkında Düşünceler

  Ayhan YALÇIN

Geliş Tarihi : 23.01.2022 | Kabul Tarihi : 02.03.2022

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.44 | Yayın Tarihi : 14.3.2022 10:48:24

Parion Hristiyanlık Tarihine Yeni Bir Katkı: Parion Başpiskoposu Ioannes’in Kurşun Mührü

  Kasım OYARÇİN

Geliş Tarihi : 09.02.2022 | Kabul Tarihi : 07.03.2022

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.45 | Yayın Tarihi : 14.3.2022 11:04:45

Soli Pompeiopolis Afrika Kırmızı Astarlı Seramikleri

  Volkan YILDIZ

Geliş Tarihi : 04.02.2022 | Kabul Tarihi : 09.03.2022

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.46 | Yayın Tarihi : 15.3.2022 12:15:57

Küçük Asia’da Vespasianus Dönemi’nde Sürdürülen Yapı Programı

  Deniz Berk TOKBUDAK

Geliş Tarihi : 10.02.2022 | Kabul Tarihi : 18.03.2021

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.47 | Yayın Tarihi : 5.4.2022 17:08:04

Stratonikeia Kuzey Cadde Kanalizasyonunda Bulunan Bir Grup Seramiğin Ön Değerlendirmesi

  Bilal SÖĞÜT - Mustafa BİLGİN - Eylem ÖZDEMİR CANDUR

Geliş Tarihi : 19.12.2021 | Kabul Tarihi : 24.03.2022

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.48 | Yayın Tarihi : 6.4.2022 10:44:27

Konya Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bizans Dönemi Bronz Buhurdanlar

  Yurdagül ÖZDEMİR

Geliş Tarihi : 26.12.2021 | Kabul Tarihi : 18.04.2022

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.49 | Yayın Tarihi : 20.5.2022 21:15:36

 

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment