Wednesday, May 13, 2020

Open Access Journal: Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi


Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi
e-ISSN: 2651-4664

Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’nin ilgi sahasını tamamen Anadolu Arkeolojisi üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Asya ile Avrupa kıtası arasında bir köprü oluşturan Anadolu, tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda zengin bir kültür birikimine sahip olmuştur
Arkhaia Anatolika Dergisi, uygarlığın gelişmesine öncülük eden Anadolu coğrafyasının tarihi ve kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda dergi, Antropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik, Erken Hristiyanlık ve Bizans Sanatı alanlarında yazılmış, özgün sonuçlar içeren makaleleri kapsamaktadır.
Arkhaia Anatolika: The Journal of Anatolian Archaeological Studies is focused on research conducted in Anatolian Archaeology. Anatolia, which constitutes a bridge between Asia and Europe, is the site of numerous cultures with a rich cultural history. Arkhaia Anatolika aspires to publish academic work that will enlighten the historical and cultural background of Anatolia which opened the path for the development of civilizations. In this context, the journal covers articles containing the results of original research in the fields of anthropology, prehistory, protohistory, classical archaeology, classical philology, ancient languages and cultures, ancient history, numismatics, early Christianity and Byzantine art.

Knidos Teritoryumunda Bulunmuş Bir Aslan Heykeli: “Knidos Yaka Aslanı”

  Ertekin M. DOKSANALTI
Geliş Tarihi : 07.02.2020 | Kabul Tarihi : 18.02.2020
DOI : 10.32949/Arkhaia.2020.13 | Yayın Tarihi : 21.2.2020 12:27:49

Stratonikeia Teritoryumundan Elit Mezarları

  Aytekin BÜYÜKÖZER
Geliş Tarihi : 02.03.2020 | Kabul Tarihi : 31.03.2020
DOI : 10.32949/Arkhaia.2020.14 | Yayın Tarihi : 2.4.2020 14:07:24

Tire Müzesinden Bir Grup Fibula

  Emre ERDAN
Geliş Tarihi : 13.03.2020 | Kabul Tarihi : 25.04.2020
DOI : 10.32949/Arkhaia.2020.15 | Yayın Tarihi : 2.4.2020 14:49:59

Thyateira/Hastane Höyüğü’nde Bulunan Anadolu Parsı Heykel Parçası Üzerine Düşünceler

  Aydın ERÖN
Geliş Tarihi : 18.03.2020 | Kabul Tarihi : 06.04.2020
DOI : 10.32949/Arkhaia.2020.16 | Yayın Tarihi : 13.4.2020 10:38:49

Antik Çağ’dan Günümüze Çift Başlı Kartal: Anlamı, Yorumu ve Propagandası

  Ramazan ÖZGAN
Geliş Tarihi : 06.04.2020 | Kabul Tarihi : 30.04.2020
DOI : 10.32949/Arkhaia.2020.17 | Yayın Tarihi : 6.5.2020 11:38:54

Anadolu Dor Mimarisinde Kullanılan Anta, Pilaster ve Paye Başlıkları

  Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER
Geliş Tarihi : 03.03.2020 | Kabul Tarihi : 11.05.2020
DOI : 10.32949/Arkhaia.2020.18 | Yayın Tarihi : 12.5.2020 12:40:19

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment