Wednesday, October 9, 2019

Open Access Journal: Türk Tarih Kongreler

Türk Tarih Kongreler

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (I. Cilt)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN … İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON I ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI İBRAHİM TUNÇ…

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (II. Cilt-I. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN … İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON II ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ…

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (II. Cilt-II.Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN … İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON II ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ…

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (III. Cilt)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN… İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON III SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİ TARİHİ…

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-I. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN… İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ MEHMET İPŞİRLİ: Osmanlı Vekãyinâme…

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-II. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN… İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ MEHMET DEMİRTAŞ: Tüketici Hukuku…

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-III. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN… İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ NURİ ADIYEKE: Şerif Muhsin’in…

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-IV. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN… İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ ALPASLAN DEMİR: 15-16. Yüzyıl…

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-V. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN… İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ ABDULKADİR İNALTEKİN: 100. Yılında Berlin’de Unutulan…

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-VI. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN… İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları XI Bakan Konuşması XIX SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ SAMİ SALEH ABD AL-MALİK:…

See the full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment