Wednesday, October 23, 2019

Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age

Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age
The aim of the project ‘Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age’ is to develop and digitally publish (at http://lldb.elte.hu/) a comprehensive, computerized historical linguistic database that contains and manages the Vulgar Latin material of the Latin inscriptions found in the regions of the Roman Empire (Illyricum, Gallia, Britannia, Germania, Hispania, Italia, Africa, Roma and eastern provinces). This will allow for a more thorough study of the regional changes and differentiation of the Latin language of the Imperial Age in a wider sense and for a multilayer visualization of the discovered structures concerning linguistic geography. The project is going to be realized with the collaboration of the Latin Department of the Eötvös Loránd University, Budapest and the Lendület (‘Momentum’) Research Group for Computational Latin Dialectology of the MTA Research Institute for Linguistics supported by the National Research, Development and Innovation Office NKFIH (former Hungarian Scientific Research Fund OTKA; no. K 124170 2018-2021, K 108399 2014-2017, K 81864 2010-2013 and K 62032 2006-2009) and by the ‘Momentum’ Program of the Hungarian Academy of Sciences (2015-2020).


Publications

Forthcoming

2019

2018

2017

Vágási, T.: Iupiter Dulcenus
Adamik, B.: Potential Greek influence on the Vulgar Latin sound change [b] > [β]: Dialectological evidence from inscriptions
Barta, A.: A Letter to the Underworld: A Research Report on the Curse Tablet Aq-2.
Gonda, A.: The Aquincum–Salona–Aquileia Triangle: Latin language in the Alps–Danube–Adria region
Tantimonaco, S.: Applied Computational Latin Dialectology: first results from the Conventus Pacensis (South Portugal)
Adamik, B.: First International Workshop on Computational Latin Dialectology, April 7–8, 2016, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Adamik, B.: A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának össze-függése a magánhangzóközi /w/ kiesésével a feliratos anyag tükrében
Barta, A.: Levél az alvilágba. Az Aq-2 átoktábla (Előzetes jelentés)
Gonda, A.: Az Aquincum–Aquileia–Salona háromszög: latin nyelv a római birodalom Alpok–Duna–Adria régiójában
Adamik, B.: A palatalizáció szerepe a vulgáris latin [w] > [β] hangváltozásban
Adamik, B.: On the Vulgar Latin merger of /b/ and /w/ and its correlation with the loss of intervocalic /w/: Dialectological evidence from inscriptions

2016

Zelenai, N.: “Libertae isdem coniugi T. Licinius”. Az idem névmás megkövesedésének problematikája
Adamik, B.: The frequency of syncope in the Latin of the Empire: A statistical and dialectological study based on the analysis of inscriptions
Adamik, B.: A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának esetleges görög hátteréhez: dialektológia a kontaktológia szolgálatában
Adamik, B.: Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age: Search and Charting Modules
Barta, A.: Ito Pater, Eracura és a kézbesítő: Előzetes jelentés egy újabb aquincumi átoktábláról
Barta, A.: New Remarks on the Latin Curse Tablet from Savaria
Gonda, A.: Fehér Bence: Pannonia latin nyelvtörténete. Budapest 2007

2015

Adamik, B.: A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain: a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja
Adamik, B.: A szinkópa gyakorisága a kései latin nyelvben a feliratok tanúbizonysága alapján
Barta, A.: Ito Pater, Eracura and the Messenger: A Preliminary Report on a New Curse Tablet from Aquincum
Gonda, A.: Aquincum latin nyelve

2014

Adamik, B.: In Search of the Regional Diversification of Latin: Changes of the Declension System According to the Inscriptions
Adamik, B.: A számítógépes latin dialektológia műhelyéből: az esetrendszer átalakulásának területi különbségei a feliratos anyag tükrében
Jekl, Á.: Cambiamenti fonetici nel latino della provincia della Moesia Inferior

2012

Adamik, B.: In Search of the Regional Diversification of Latin: Some Methodological Considerations in Employing the Inscriptional Evidence
Adamik B.: A császárkori feliratok vulgáris latin nyelvi adatainak dialektológiai érvényessége

2010

Adamik, B.: In memoriam Herman József: A Késő latin nyelvtörténeti adattártól a Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig

2009

Adamik, B.: In Memoriam József Herman: von der Late Latin Data Base bis zur Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age
Barta, A.: The Language of Latin Curse Tablets from Pannonia: A New Curse Tablet from Aquincum
Kiss, S.: Tendances évolutives du latin tardif dans la Britannia romaine (d’aprés les inscriptions)
Fodor, K.: Changes of the Latin Language in Aquitaine as Reflected by the Inscriptions
Ötvös, Zs.: The Latin of the Inscriptions in Narbonensis: Some Phonetic Characteristics
Adamik, B.: Bonae Memoriae József Herman: “Du latin épigraphique au latin provincial” Symposium zur Sprachwissenschaft der Lateinischen Inschriften

No comments:

Post a Comment