Monday, July 23, 2012

Open Access Journal: Povijesni prilozi

Povijesni prilozi - Historical Contributions
ISSN: 0351-9767
Povijesni prilozi spadaju u popis časopisa koji su po vrsnoći izjednačeni sa časopisima s međunarodno priznatom recenzijom (kategorija A 1). Časopis izlazi u izdanju Hrvatskog instituta za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb, gdje je i sjedište uredništva. Znanstveni časopis Povijesni prilozi prima potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Od 1982. do 2000. godine časopis je izlazio jedanput godišnje, a od 2001. izlazi dva puta godišnje. Časopis izlazi na hrvatskom jeziku, a povremeno se objavljuju i članci domaćih ili inozemnih autora na stranim jezicima. Povijesni prilozi su znanstveni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja s područja povijesne znanosti te pomoćnih povijesnih disciplina od antike do sredine 19. stoljeća. U časopisu se objavljuju rezultati znanstvenih projekata Hrvatskog instituta za povijest te članci znanstvenog sadržaja drugih autora iz Hrvatske i inozemstva. U Povijesnim prilozima objavljuju se sljedeće kategorije članaka: izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni članci, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručni članci. Osim tih radova tiskaju se ocjene i prikazi knjiga i periodike, obavijesti, bilješke i slično.
Historical Contributions (Povijesni prilozi) is a journal the quality of which was acknowledged by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia as equal to that of journals with internationally recognized reviewing process. The journal is published by and edited from the Croatian Institute of History, Opaticka 10, 10 000 Zagreb, Croatia. The scholarly journal Povijesni prilozi is supported by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia. Between 1982 and 2000, the journal was published annually, and from 2000 twice a year. The journal is in Croatian, but it also publishes articles in other languages.

Povijesni prilozi is a scholarly journal publishing results of the research in the field of history and ancillary historical disciplines covering the period from the Antiquity until the middle of the nineteenth century. The journal publishes results of research projects conducted in the Croatian Institute of History as well as scholarly articles by authors from Croatia and overseas. The journal publishes the following types of articles: original research papers; preliminary communications; reviews; presentations from scholarly meetings; articles; book reviews and notices; interviews, and so on.

Arhiva
2012
Vol. 42   No. 42
2011
Vol. 41   No. 41
Vol. 40   No. 40
2010
Vol. 39   No. 39
Vol. 38   No. 38
2009
Vol. 37   No. 37
Vol. 36   No. 36
2008
Vol. 35   No. 35
Vol. 34   No. 34
2007
Vol. 33   No. 33
Vol. 32   No. 32
2006
Vol. 31   No. 31
Vol. 30   No. 30
2005
Vol. 29   No. 29
Vol. 28   No. 28
2004
Vol. 27   No. 27
Vol. 26   No. 26
2003
Vol. 25   No. 25
Vol. 24   No. 24
2002
Vol. 23   No. 23
Vol. 22   No. 22
2001
Vol. 21   No. 21
Vol. 20   No. 20

No comments:

Post a Comment