Sunday, May 27, 2012

Open Access Journal: Asseria

Asseria
ISSN: 1334-2479
Naš je časopis zamišljen kao publikacija u kojoj bi se ponajprije objavljivali rezultati terenskih arheoloških istraživanja same Aserije, kao i izvješća o konzervatorskim zahvatima. Ovdje se objavljuju i različiti znanstveni i stručni radovi koji se bave nalazima iz Aserije, antičkim vrelima koja spominju Aseriju, prikupljaju i iznova objavljuju stariji članci, publicira relevantna arhivska građa i sl. Razumljivo, časopis je od početka otvoren i svim prilozima koji se bave pojedinim pitanjima širega značenja, a povezana su s antičkom Aserijom. S obzirom na važnost grada i nalazišta, smatrali smo korisnim kontinuirano objavljivati bibliografske preglede.

Our journal has been conceived as a publication primarily for the presentation of results from the archaeological excavations and fieldwork at the site of Asseria, as well as reports on conservation
operations. The journal also publishes various scientific and professional works concerned with the finds from Asseria, classical written sources that mention Asseria, and relevant archival material, and further seeks and republishes old and inaccessible articles on the subject. Naturally, the journal from the very beginning has been open to all contributions devoted to individual questions of broader significance that are also related to ancient Asseria. Considering the importance of the city and the site, it was thought useful to continue with the publication of bibliographic surveys.
2012  
  Vol. 10   No. 10
2011  
  Vol. 9   No. 9
2010  
  Vol. 8   No. 8
2009  
  Vol. 7   No. 7
2008  
  Vol. 6   No. 6
2007  
  Vol. 5   No. 5
2006  
  Vol. 4   No. 4
2005  
  Vol. 3   No. 3
2004  
  Vol. 2   No. 2
2003  
  Vol. 1   No. 1
See linked data for Asseria via awld.js

No comments:

Post a Comment