Tuesday, July 6, 2010

Open Access Journal: Annales Universitatis Apulensis Series Historica

Annales Universitatis Apulensis Series Historica
ISSN 1453-9314
The journal Annales Universitatis Apulensis, Series Historica is an annual publication which reflects the research directions and scientific activities of the History Department at the University of Alba Iulia. Among these, landmark topics for the debates have been questions regarding historiography, historical methodology, and cultural history. These topics, discussed in the symposium organized each year by the History Department (for details concerning the last symposium follow this link) have resulted in the publication of some of the papers. The journal is aiming at the diversification of its thematic and methodologic scope and encourages the approach of other subjects belonging to archeology, ancient, medieval, modern, and contemporary history...

Revista Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, se încadrează domeniului Istorie şi reflectă direcţiile de cercetare şi activitate ştiinţifică ale Catedrei de Istorie de la Universitatea din Alba Iulia. Dintre acestea, chestiunile legate de istoriografie, metodologie istorică, istorie culturală au reprezentat repere ale dezbaterilor din cadrul simpozionului anual organizat de Catedra de Istorie (pentru detalii privitoare la programul ultimei ediții apăsați aici), care s-au finalizat prin publicarea unora dintre comunicări în revistă. Deschiderea publicaţiei spre alte problematici (de arheologie şi istorie antică, de istorie a Evului Mediu, a epocilor premodernă, modernă şi contemporană), iniţiată deja, dar care se cuvine amplificată, urmăreşte diversificarea sferei ei tematice şi metodologice...

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 1/1997

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 2-3/1998-1999

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 4-5/2000-2001

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 6/I, 2002

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 6/II, 2002

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 7/2003

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 8/2004

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 9/I, 2005

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 9/II, 2005

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 10/I, 2006

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 10/II, 2006

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 11/I, 2007

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 11/II, 2007

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 12/I, 2008

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 12/II, 2008

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 13, 2009


See the full List of Open Access Journals in Ancient Studies.

Bookmark and Share so Your Real Friends Know that You Know

No comments:

Post a Comment