Sunday, April 5, 2020

Open Access Journal: U Schyłku Starożytności - Late Antiquity

U Schyłku Starożytności - Late Antiquity
ISSN: 2080-8097
The journal Late Antiquity. Studies in Source Criticism stems from the book series initiated and edited since 1999 by the community of researchers focusing on late antiquity that was formed by Ewa Wipszycka. Seven volumes of the series appeared in print under the common title Christianity in late antiquity. Studies in Source Criticism, and presented research papers devoted primarily to the study of historical sources. The journal continues in the same vein, reserving a privileged and prominent place for research articles dealing with source criticism. Its thematic scope, however, is much wider when compared to the series, especially as it welcomes contributions which deal with multiple aspects of the late antique world and employ a broad range of approaches, including methodologies of such disciplines as history, classical philology, philosophy, papyrology, archaeology and history of art.

The journal is included in the list of indexed scientific journals maintained by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. The articles published in our journal are available in their entirety from the Central and Eastern European Online Library database, while their English-language summaries figure in the Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

17/18 (2018/2019) 
17-18-2018-2019-pl
Strona tytułowaPobierz
Spis treściPobierz
Strona edytorskaPobierz
Przemysław Piwowarczyk, Demonologia jako źródło do badań nad pochodzeniem i przeznaczeniem tekstów i kodeksów z Nag Hammadi (Demonology as a source for research of the provenance and purpose of the Nag Hammadi texts and codices)Pobierz
Mariusz Dobkowski, The figure of Sethel in the Medinet Madi Manichaean Writings: A result of the influence of the Gnostic Sethianism? Observations on Manichaeism as a religious systemPobierz
Wojciech Nadobnik, Między Platonem a Plotynem. Wątki erotyczne w Dziejach miłości Bożej Teodoreta z Cyru (Between Plato and Plotinus. Erotic motifs in the Religious History of Theodoret of Cyrrhus)Pobierz
Ewa Wipszycka, A certain bishop and a certain diocese in Egypt at the turn of the fourth and fifth centuries: The testimony of the Canons of AthanasiusPobierz
Marzena Wojtczak, Between Heaven and Earth: Family ownership versus rights of monastic communities. The Theodosian Code and late antique legal practicePobierz
Adam Izdebski, Biskupi i mnisi w Kościele Wschodu pod panowaniem Sasanidów (Bishops and monks in the Church of the East in the Sassanian period)Pobierz
Lee Mordechai, Berytus and the aftermath of the 551 earthquakePobierz
Rafał Toczko, Ali Bonner, The Myth of Pelagianism, Oxford University Press, Oxford 2018 [review]Pobierz
16-2017-pl

16 (2017)

Wydanie specjalne: Tell me who you are: Labelling Status in the Graeco-Roman World Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona redakcyjna Pobierz Maria Nowak, Adam Łajtar, Jakub Urbanik, Preface Pobierz Yanne Broux, Ancient profiles exploited Pobierz Yanne Broux, Mark Depauw, Identification in Graeco-Roman Egypt Pobierz Esther Garel, Le titre ⲠⲒⲀⲔⲞⲨ dans les documents coptes fayoumiques […]
15-2016-pl

15 (2016)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Jacek Wiewiorowski, Regulacja przeciwko naruszeniu praw dziewczyny przez jej opiekuna – obrona wolności wyboru męża czy odrębny typ zbrodni? (The act against violation of the interests of charges committed by their guardians – protection of the freedom to choose a husband, or a crime in its […]
14-2015-pl

14 (2015)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Maria Nowak, Dzieci pozamałżeńskie w świetle źródeł papirusowych z rzymskiego Egiptu (Illegitimate children in papyri from Roman Egypt) Pobierz Przemysław Piwowarczyk, Walentynianie w Egipcie w IV wieku n.e. (Valentinians in fourth-century Egypt) Pobierz Przemysław Nehring, Użycie (i nadużycie?) biskupiego autorytetu w sprawie biskupa Wiktora i Żyda […]
13-2014-pl

13 (2014)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Sławomir Poloczek, Pusty grób Kalliroe i Chrystusa (Empty tombs of Callirhoe and Jesus Christ) Pobierz Mateusz Stróżyński, Możność i akt w Plotyńskiej koncepcji kontemplacji (Potency and act in the Plotinian concept of contemplation) Pobierz Anna Stróż, Narodziny kultu relikwii męczenników na Zachodzie (The rise of the […]
12-2013-pl

12 (2013)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Sławomir Poloczek, Problem wykorzystania Akt Archelaosa jako źródła do badań wczesnych misji manichejskich (The „Acts of Archelaus” as a historical source for the study of the early Manichean missions. The question of interpretation) Pobierz Marta Tycner-Wolicka, Fundacja Konstantynopola 8 listopada 324 roku i jej chrześcijańskiej konotacje […]
11-2012-pl

11 (2012)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Anna Izdebska, Arabskie wersje późnoantycznych komentarzy do pitagorejskiego złotego poematu (The Arabic versions of late antique commentaries on the Pythagorean Golden verses) Pobierz Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, „A los padł na biskupów…” Na marginesie rozważań o stosunku do rzucania losów w późnej straożytności (‘And the lot fell on […]
10-2011-pl

10 (2011)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Marek Jankowiak, Trzeci sobór powszechny w Konstantynopolu (680–681). Od soboru do akt soborowych i z powrotem (The Third Ecumenical Council in Constantinople (680–681). From the council to the acts and back) Pobierz Maria Nowak, „Titus heres esto”. Rola praktyki prawnej w procesie tworzenia prawa w późnej […]
9-2010-pl

9 (2010)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Stanisław Adamiak, Rywalizacja między stolicami biskupimi w Afryce Północnej w VI wieku (The rivalry among episcopal sees in North Africa in the sixth century) Pobierz Filip Doroszewski, „Nie wyruszę na świętą uroczystość.” Termin τελετή w nonniańskiej egzegezie Ewangelii św. Jana 7:8 (‘I will not yet enter […]
8-2009-pl

8 (2009)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Stanisław Adamiak, Donatyści pod rządami Wandalów i Bizancjum (Donatists under the reign of the Vandals and Byzantium) Pobierz Adam Izdebski, Społeczność Neapolu wobec wojsk Belizariusza w 536 r. – Klasyczna polityka miejska czy literacka stylizacja Prokopiusza? (The community of Naples and the army of Belisarius in […]
7-2008-pl

7 (2008)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Paweł Janiszewski, Neoplatońska interpretacja założenia Konstantynopola i autobiograficzne pisma Konstantyna (The Neoplatonic interpretation of the foundation of Constantinople and the autobiographical writings of Constantine) Pobierz Rafał Kosiński, Dzieje Nestoriusza, biskupa Konstantynopola w latach 428–431 (The history of Nestorius, bishop of Constantinople AD 428–431) Pobierz Jan M. […]
6-2007-pl

6 (2007)

Strona tytułowa Pobierz Spis treści Pobierz Strona edytorska Pobierz Paweł Janiszewski, Ablabios „descriptor Gothorum gentis egregius” i studia nad fragmentami zaginionych dzieł historyków antycznych (Ablabios ‘descriptor Gothorum gentis egregius’ – How to study the fragments of lost works of ancient historians) Pobierz Józef Naumowicz, Święta egipskie i chrześcijańskie. Świadectwo Epifaniusza z Salaminy (The Egyptian and […]
© 2020 Maciej Krawczyk &  U schyłku starożytności

No comments:

Post a Comment