Sunday, January 21, 2024

Open Access Journal: Археологія

[First posted on AWOL 12 April 2020, updated 21 January 2024]

Археологія
ISSN: 2227-4952
e-ISSN 2616-499X
 

«Археологія» - науковий журнал, являється офіційним друкованим органом Інституту археології Національної академії наук України та головним фаховим виданням з археології в Україні. Журнал містить статті з проблем археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів та результатів досліджень пам’яток на території України та за її межами, біографічні матеріали, рецензії та хроніку. Журнал призначений для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться археологією, її досягненнями та відкриттями.

"Arheologia" is a scientific journal of Institute of Archaeology of National Academy of Sciences of Ukraine discussing problems of archaeology. It is the main professional publication in archaeology in Ukraine. The journal presents articles on ancient history and archaeology from Savagery till Middle Ages, publications of new materials and research results regarding monuments situated on the territory of Ukraine and abroad, biographic materials, reviews, chronicles. For the benefit of historians, local lore researchers, teachers, students of historical departments, everybody interested in the ancient history of Ukraine. 

 

 

1-25 of 32

 

No comments:

Post a Comment