Friday, July 24, 2020

Open Access Journal: Studii Clasice

 [First posted in AWOL 7 October 2017, updated 24 July 2020]

Studii Clasice
revistă editată de Societatea de Studii Clasice din România
ISSN: 0081-8844
[h/t Pontos Euxeinos]
Studii Clasice
În primăvara anului 1958 a luat fiinţă Societatea de Studii Clasice, iar la numai un an distanţă, în 1959, avea să apară primul număr din seria culegerilor de „Studii Clasice".
Studii Clasice tezaurizează în paginile sale lucrări de filologie, de arheologie, de istorie veche, de filozofie, de istorie a dreptului, de metodica predării limbilor clasice, adresîndu-se cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor de pretutindeni. Culegerea de Studii Clasice oferă posibilitatea de a fi lecturată de un public numeros datorită limbilor de circulaţie în care au fost publicate majoritatea articolelor. Aşadar, cititorul va descoperi articole publicate în limbile franceză, italiană, engleză, germană şi rusă, a unor autori de o erudiţie excepţională precum, Em. Condurachi, D. Protase, I. Stoian, I. Fischer, D. M. Pippidi, A. M. Frenkian , Al. Graur, J. Chadwick, Em. Popescu, E. Cizek, R. Vulpe, I. I. Rusu, H. Kreissing, T. Vianu, N. Lascu, F. Sartori, L. Robert, C. C. Petolescu, G. Creţia, M. Alexandrescu Vianu, M. Dana, D. Dana, N. Zugravu, I. Barnea, Al. Barnea şi numeroase alte personalităţi din ţară şi de peste hotare.

In the spring of 1958, the Society of Classical Studies was founded and, at only one year after, in 1959, the first issue of the series of Classical Studies collection appeared.
Classical Studies explores in its pages works of philology, archaeology, history, philosophy, history of law, methodology of classical language teaching, addressing to teachers, researchers and students from all around. The Classical Studies collection offers the opportunity to be read by a large audience, due to the international languages in which most articles were published. Therefore, the reader will find articles published in French, Italian, English, German and Russian of authors of exceptional knowledge, such as: Em. Condurachi, D. Protase, I. Stoian, I. Fischer, D. M. Pippidi, A. M. Frenkian, Al. Graur, J. Chadwick, Em. Popescu, E. Cizek, R. Vulpe, I. I. Rusu, H. Kreissing, T. Vianu, N. Lascu, F. Sartori, L. Robert, C. C. Petolescu, G. Creţia, M. Alexandrescu Vianu, M. Dana, D. Dana, N. Zugravu, I. Barnea, Al. Barnea, and many other personalities from the country and abroad.


I - 1977 (pdf 68 MB), cuprins (pdf); nou!
II - 1978 (pdf 63 MB), cuprins (pdf); nou!
III - 1979 (pdf 60 MB), cuprins (pdf); nou!
IV - 1980 (pdf 100 MB), cuprins (pdf); nou!
V - 1981 (pdf 88 MB), cuprins (pdf); nou!
VI - 1982 (pdf 51 MB), cuprins (pdf); nou!
VIII - 1984 (pdf 74 MB), cuprins (pdf); nou!
XI - 1985 (pdf 51 MB), cuprins (pdf); nou!
X - 1986 (pdf 68 MB), cuprins (pdf); nou!
XI - 1987 (pdf 52 MB), cuprins (pdf); nou!
XII - 1988 (pdf 97 MB), cuprins (pdf);
XIII - 1989 (pdf 101 MB), cuprins (pdf);
XIV-XV - 1990-1991 (pdf 63 MB), cuprins (pdf);
XVI - 1992 (pdf 46 MB), cuprins (pdf);
XVII - 1993 (pdf 29 MB), cuprins (pdf);
XVIII - 1994 (pdf 40 MB), cuprins (pdf);
XIX - 1995 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);
XX - 1996 (pdf 55 MB), cuprins (pdf);
XXI - 1997 (pdf 53 MB), cuprins (pdf);
XXII - 1998 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
XXIII/1 - 2000 (pdf 45 MB), cuprins (pdf);
XXIII/2 - 2000 (pdf 94 MB), cuprins (pdf);
XXIV - 2002 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
XXV - 2003 (pdf 54 MB), cuprins (pdf);
XXVI - 2004 (pdf 104 MB), cuprins (pdf);
XXVII - 2005 (pdf 58 MB), cuprins (pdf);
XXVIII-XXIX - 2006-2007 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);
XXX - 2008 (pdf 48 MB), cuprins (pdf);
XXXI-XXXII - 2009-2010 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
XXXIII - 2011 (pdf 24 MB), cuprins (pdf);
XXXIV - 2012 (pdf 59 MB), cuprins (pdf);
XXXV - 2013 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);
XXXVI - 2014 (pdf 54 MB), cuprins (pdf);
XXXVII - 2015 (pdf 34 MB), cuprins (pdf);

No comments:

Post a Comment