Thursday, June 4, 2020

Open Access Journal: Dacia: Revue d'archéologie et d'histoire ancienne

[First posted in AWOL 17 May 2018, updarted 4 June 2020]

Dacia: Revue d'archéologie et d'histoire ancienne
ISSN: 0070-251X
http://www.daciajournal.ro/sigle/sigla_iab.jpg
Revista Dacia a fost fondată în 1924 de către arheologul Vasile Pârvan, unul din întemeietorii şcolii arheologice româneşti. Prima serie a apărut în perioada 1924-1947 (Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie), ca revistă a Muzeului Naţional de Antichităţi, fiind apoi interzisă de autorităţile comuniste. 

Seria nouă începe în 1957 (Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne), ca revistă a noului Institut de Arheologie al Academiei Române. Revista noastră publică, în engleză, franceză, germană şi italiană, în urma unui proces de peer-review, articole, note şi recenzii de arheologie şi istorie referitoare la un spectru cronologic larg, din paleolitic pînă în evul mediu, incluzând perspective din alte discipline (istoria artei, ştiinţe sociale etc.), cu o atenţie specială pentru contribuţiile dedicate Europei de sud-est şi ariilor învecinate.

Recunoaşterea internaţională a calităţilor revistei Dacia ne permite să o distribuim prin schimb la un număr de 350 parteneri din toată lumea.
Număr curent


ÉTUDES 
   
CRISTIAN EDUARD ŞTEFAN, Miniature vessels from Şoimuş – La Avicola (Ferma 2), Hunedoara County.
A case study
7
   
GERGANA KABAKCHIEVA, The results of the archaeological research at Ulpia Oescus between 2013 and 2018 71
   
MIRCEA VICTOR ANGELESCU, VALENTIN BOTTEZ, IRINA ACHIM, Histria. New research on the Early
Christian basilicas in the southern part of the acropolis
103
   
ISTVÁN BOTÁR, Village and church. The relation between the ecclesiastical topography and the medieval
settlement system in Csík-seat (East-Transylvania, Romania)
155
   
NOTES ET DISCUSSIONS  
   
AUREL RUSTOIU, Silver jewellery in the Early La Tène cemeteries from Banat. The hybridization of bodily
ornaments
183
   
DANIEL SPÂNU, Der Vogelreiter von Surcea. Hintergründe eines keltischen Mythos im spätlatènezeitlichen
Dakien
207
   
VALENTIN BOTTEZ, The Gerusia of Istros revisited 223
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Notes prosopographiques (IX) 241
   
COMPTES RENDUS  
   
Agnieszka Tomas, Inter Moesos et Thraces. The rural hinterland of Novae in Lower Moesia (1st – 6th centuries AD),
Archaeopress, 2016, Roman Archaeology 14 (Adriana Panaite)
247
   
IN MEMORIAM  
   
Zoe Petre (23 août 1940 - 1 septembre 2017) (Alexandra Liţu) 253
   
Abréviations  
NORMES POUR LA RÉDACTION DES ARTICLES DESTINÉS À LA REVUE DACIA N. S.  
 

Sumar nr. I (1957)
Sumar nr. II (1958)
Sumar nr. III (1959)
Sumar nr. IV (1960)
Sumar nr. V (1961)
Sumar nr. VI (1962)
Sumar nr. VII (1963)
Sumar nr. VIII (1964)
Sumar nr. IX (1965)
Sumar nr. X (1966)
Sumar nr. XI (1967)
Sumar nr. XII (1968)
Sumar nr. XIII (1969)
Sumar nr. XIV (1970)
Sumar nr. XV (1971)
Sumar nr. XVI (1972)
Sumar nr. XVII (1973)
Sumar nr. XVIII (1974)
Sumar nr. XIX (1975)
Sumar nr. XX (1976)
Sumar nr. XXI (1977)
Sumar nr. XXII (1978)
Sumar nr. XXIII (1979)
Sumar nr. XXIV (1980)
Sumar nr. XXV (1981)
Sumar nr. XXVI (1982)
Sumar nr. XXVII (1983)
Sumar nr. XXVIII (1984)
Sumar nr. XXIX (1985)
Sumar nr. XXX (1986)
Sumar nr. XXXI (1987)
Sumar nr. XXXII (1988)
Sumar nr. XXXIII (1989)
Sumar nr. XXXIV (1990)
Sumar nr. XXXV (1991)
Sumar nr. XXXVI (1992)
Sumar nr. XXXVII (1993)
Sumar nr. XXXVIII-XXXIX (1994-1995)
Sumar nr. XL-XLII (1996-1998)
Sumar nr. XLIII-XLV (1999-2001)
Sumar nr. XLVI-XLVII (2002-2003)
Sumar nr. XLVIII-XLIX (2004-2005)
Sumar nr. L (2006)
Sumar nr. LI (2007)
Sumar nr. LII (2008)
Sumar nr. LIII (2009)
Sumar nr. LIV (2010)
Sumar nr. LV (2011)
Sumar nr. LVI (2012)
Sumar nr. LVII (2013)
Sumar nr. LVIII (2014)
Sumar nr. LIX (2015)
Sumar nr. LX (2016)
Sumar nr. LXI (2017)

No comments:

Post a Comment