Sunday, November 24, 2019

Open Access Journal: Hermeneus

[First posted in AWOL 23 March 2015, updated (new URL) 24 November 2019]

HermeneusHet NKV geeft vijf keer per jaar Hermeneus uit, een geïllustreerd, populair wetenschappelijk tijdschrift.

Het blad Hermeneus belicht alle aspecten van de klassieke beschaving: van Zeus tot Achilles, van Homerus tot Augustinus, van Socrates tot Plotinus, van Perikles tot Constantijn, van opgravingen tot musea. Maar ook: hoe de gewone Griek en Romein dacht, leefde en werkte. Ook bèta-onderwerpen, architectuur, economie, biologie, geneeskunde etc... komen aan de orde.

Tenminste één thema-nummer per jaar belicht diepgaand een speciaal onderwerp, bijvoorbeeld: de Griekse tragedie, komedie, Romeins België en Nederland, het antieke Rome, Ionië, invloed van de oudheid op latere perioden etc.

Tevens bevat Hermeneus actuele informatie over tentoonstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten. Deze informatie vindt u in de rubriek Klassieke Agenda. Ook vindt u recensies over nieuwe boeken op het gebied van de klassieke oudheid.

Hermeneus kunt u lezen zonder kennis van Grieks en Latijn. Antieke teksten en begrippen worden altijd vertaald of toegelicht.

Alle artikelen van de jaargangen 1 - 78 (1928-2006) van Hermeneus zijn digitaal te raadplegen. Kijk op Hermeneus online. Bovendien worden op deze website af en toe artikelen uit recentere nummers van Hermeneus uitgelicht. Zo verscheen onlangs een interessant artikel over het Pantheon, geschreven door Sjef Kemper (Hermeneus 88-1, 2016), online
Hermeneus digitaal
Volumes 1-78 are now available online.

No comments:

Post a Comment