Sunday, March 30, 2014

Open Access Journal: Arheologia Moldovei

Arheologia Moldovei
Arheologia Moldovei este revista anuală a Institutului de Arheologie din Iași. Arheologia Moldovei are o regularitate neîntreruptă de la apariția primului număr, în 1961 și apare sub egida Academiei Române, prin intermediul Editurii Academiei. Materialele publicate au fost și sunt constant apreciate pentru probitatea științifică și calitatea academică. Studiile, articolele și notele sunt publicate în limbile română, engleză, franceză sau germană și au fost însoțite, încă de la primul număr, de rezumate ample în limbi de circulație internațională.  
Arheologia Moldovei - 1961 (I)
Arheologia Moldovei - 1964 (II-III)
Arheologia Moldovei - 1966 (IV)
Arheologia Moldovei - 1967 (V)
Arheologia Moldovei - 1969 (VI)
Arheologia Moldovei - 1972 (VII)
Arheologia Moldovei - 1975 (VIII)
Arheologia Moldovei - 1980 (IX)
Arheologia Moldovei - 1985 (X)

No comments:

Post a Comment