Tuesday, March 12, 2019

Open Access Journal: Ars Adriatica

Ars Adriatica
ISSN 1848-1590
ISSN 1848-7459 (Online)
http://hrcak.srce.hr/logo/346.jpg
Časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, "Ars Adriatica" izlazi jednom godišnje, a objavljuje recenzirane znanstvene i stručne članke iz područja znanosti o umjetnosti. U fokusu interesa su pitanja i pojave umjetničke baštine prostora jadranskoga bazena, njegovih urbanističkih i arhitektonskih, slikarskih i kiparskih, primijenjenih umjetnosti i teorije umjetnosti.

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Znanost o umjetnosti; Povijest umjetnosti

Journal of the Department of Art History, University of Zadar, "Ars Adriatica" publishes reviewed scientific and professional papers in history and theory of arts, in scope that covers questions and phenomena of the artistic heritage of Adriatic basin, its urbanistic and architectural forms, paining, sculpture and applied arts, as well as the questions of artistic theories.

Scientific scope: Humanities, Art sciences, History of art.

2018
No. 8
2017
No. 7
2016
No. 6
2015
No. 5
2014
No. 4
2013
No. 3
2012
No. 2
2011
No. 1

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment