Sunday, May 29, 2016

TAY Project - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - Archaeological Settlements of Turkey

 [First posted in AWOL 17 March 2013, updated 29 May 2016]

TAY Project - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - Archaeological Settlements of Turkey
http://www.tayproject.org/imgif/tayorta.gif
Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi, dünya kültür emanetlerinin önemli bir parçası olan Türkiye kültür varlıklarının bulgularının, kronolojik bir envanterinin çıkartılması ve bu bilginin uluslararası platformda paylaşılması amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. En azından 400.000 yıl eskiye uzanan kültürel verileri barındıran Anadolu ve Trakya toprakları üzerinde, 1800'lerin ilk yarısından başlayan araştırmaların sonuçları ile çağdaş yüzey araştırmaları ve kazıların bilgileri dağınık ve çoğunlukla ulaşılamaz durumdadır. Birçok yerleşmenin yeri bilinmemekte, birçoğu da tahribatın/yapılaşmanın kurbanı olmuş ya da olmaktadır. Bu tahribata karşı ve bu emanetleri korumaya yönelik öncelikle yapılabilecek en önemli çalışma, kültürel verilerin merkezi bir yapı içinde toplanması ve derlenmesidir: Belgeleme olmadan koruma olmaz. İlk kez bu projeyle, Türkiye arkeolojik yerleşmeleri, höyükler, tümülüsler, anıtlar, mezarlıklar, ören yerleri, yerleşme yerleşme, höyük höyük, tümülüs tümülüs belgelenmektedir. 

The TAY (Archaeological Settlements of Turkey) Project was set up to build a chronological inventory of findings for the cultural heritage of Turkey - an important component of World Heritage sites - and to share this information with the international community.

Although both Anatolia and Thrace have revealed cultural traces dating to at least 400.000 years ago, results from early 19th century investigations as well as data generated by current surveys and excavations are neither well organised nor easily accessible. The locations of many sites remain unknown, while many of them have been and continue to be destroyed, taking their undiscovered secrets with them. In order to stop this cycle, it is essential to collect and compile all available cultural heritage information to establish and maintain a central inventory: if we do not document, we cannot protect. TAY project's central aim is to thoroughly document all archaeological settlements within Turkey (such as mounds, monuments, tumuli, cemeteries, etc.). 
No comments:

Post a Comment