Tuesday, August 8, 2017

Open Access Journal: Revista „Tyragetia"

[First psoted in AWOL 8 March 2011, updated 8 August 2017]

Revista „Tyragetia"
ISSN: 1857-0240
E-ISSN: 2537-6330
Revistă prevede publicarea studiilor arheologice, istorice, muzeografice, rezultatele cercetărilor ştiinţelor interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, ocrotirea patrimoniului.

Articolele şi alte tipuri de lucrări ştiinţifico-muzeografice vor reflecta din punct de vedere geografic spaţiul balcanico-carpato-pontic şi teritoriile limitrofe. Articolele pot fi prezentate în limbile română, rusă, engleză, germană, franceză.

Toate materialele prezentate spre publicare urmează a fi recenzate de membrii Colegiului de redacţie precum şi de alţi specialişti în domeniu.În cazul unui aviz negativ, Colegiul de redacţie nu este obligat să comenteze decizia sa.
The journal publishes papers on archaeology, history, and museology, results of interdisciplinary scientific research in the fields of archaeology and history, protection of the cultural heritage. Articles and other types of works must refer to the area of the Balkans, Carpathians, Black Sea littoral, and the neighboring territories. 


Latest issues
Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, nr. I
Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, nr. I
Chişinău, 1992

Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, nr. II
Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, nr. II
Chişinău, 1995

Tyragetia, nr. III
Tyragetia, nr. III
Chişinău, 1996

Tyragetia, nr. IV-V
Tyragetia, nr. IV-V
Chişinău, 1997

Tyragetia, nr. VI-VII
Tyragetia, nr. VI-VII
Chişinău, 1998

Tyragetia, nr. VIII
Tyragetia, nr. VIII
Chişinău, 1999

Tyragetia, nr. IX
Tyragetia, nr. IX
Chişinău, 2000

Tyragetia, nr. X
Tyragetia, nr. X
Chişinău, 2001

Tyragetia, nr. XI
Tyragetia, nr. XI
Chişinău, 2002

Tyragetia, nr. XII
Tyragetia, nr. XII
Chişinău, 2003

Tyragetia, nr. XIII
Tyragetia, nr. XIII
Chişinău, 2004

Tyragetia, nr. XIV
Tyragetia, nr. XIV
Chişinău, 2005

Tyragetia, nr. XV
Tyragetia, nr. XV
Chişinău, 2006

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2007

Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Tyragetia, serie nouă, vol. I [XVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Chişinău, 2007

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2008

Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Tyragetia, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Chişinău, 2008

Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2009

Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Tyragetia, serie nouă, vol. III [XVIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Chişinău, 2009

Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2010

Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Tyragetia, serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Chişinău, 2010

Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2011

Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Tyragetia, serie nouă, vol. V [XX], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Chişinău, 2011

Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2012

Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Chişinău, 2012

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2013

Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Tyragetia, serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Chişinău, 2013

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2014

Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Tyragetia, serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Chişinău, 2014

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2015

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie
Chişinău, 2015

Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Tyragetia, serie nouă, vol. X [XXV], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică
Chişinău, 2016
No comments:

Post a Comment