Wednesday, August 28, 2013

Open Access Journals: The Ancient World in Catalonia

RACO (Catalan Journals in Open Access) is a cooperative repository for open access full-text scholarly journals from Catalonia. It includes the following periodicals dealing with Antiquity:

Acta historica et archaeologica mediaevalia
ISSN paper: 0212-2960
Acta historica et archaeologica mediaevalia (AHAM) és una revista el contingut de la qual respon al seu objectiu: donar a conèixer la tasca de recerca dels membres del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. Tanmateix és una revista de recerca oberta a tots els historiadors d'Història Medieval, tant nacionals com foranis, com es pot veure en el contingut de la mateixa des de la publicació del seu primer número fins a l'actual.

El contingut de la revista està estructurat en diversos camps de recerca: "Fonts i Documents de l'Època Medieval", "Ciències i Tècniques Historiogràfiques", "Història de l'Època Medieval", "Arqueologia Medieval i Història de l'Art", "Miscel·lània" i "Regests" de llibres arribats a la redacció d'AHAM.

Els articles o treballs es publiquen en qualsevulla llengua de la Comunitat Europea. Fins ara els idiomes en ús han estat: català, castellà, gallec, francès, italià i anglès.
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia
ISSN electrònic: 2014-1386
L'Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia és una revista internacional de lliure accés que es publica cada any. Té com a objectiu la difusió d'articles d'investigació, ressenyes i tesis doctorals de la UB sobre temes relacionats amb la llengua i literatura de filologia grega, llatina, indoeuropea, àrab i hebrea, així com de llengües romàniques, fins a l'època medieval i humanística.

Els treballs es publiquen en qualsevol de les llengües en què s'imparteix docència a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (català, espanyol, eusquera, gallec, portuguès, grec, anglès, alemany, italià, francès, àrab, hebreu, neerlandès, suec, rus, polonès i turc).

L'Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia compta amb un Consell Assessor Internacional que col·labora amb el Consell de Redacció en el procés de revisió i selecció dels treballs per parells (peer-review).
Cota zero: revista d'arqueologia i ciència

Cota zero (ISSN 0213-4640) va néixer l'any 1985 com a plataforma editorial per a la divulgació de la recerca, la formació i el debat relacionats amb l'arqueologia científica. L'eix de cada número el constitueix un «Dossier» que tracta en profunditat i de manera transversal un tema monogràfic d'actualitat amb articles d'investigadors de reconeguda vàlua internacional. La interdisciplinarietat que presenta avui l'arqueologia és analitzada a l'apartat «Col·laboracions especials», una secció en la qual destaquen les anàlisis sobre metodologia, pensament i historiografia de la disciplina arreu del món. Un darrer apartat, «Notícies arqueològiques», informa sobre jaciments excavats recentment i en remarca les singularitats patrimonial, cronològica i científica.
Cuadernos de Arqueología Mediterránea

Cuadernos de Arqueología Mediterránea (ISSN 1578-1356) estudia i difon el món de l'arqueologia mediterrània. Es publica en volums monogràfics, que inclouen contribucions sobre temes específics. També inclou estudis descriptius i tipològics que permeten entendre millor alguna de les èpoques del Mediterrani protohistòric. S'incideix en qüestions de teoria i mètode de l'arqueologia, investigacions ecològiques i paleoambientals o de qüestions conceptuals, com el colonialisme, els orígens d'estat, la dinàmica social, etc.
Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria
ISSN paper: 0213-3431 Cypsela és una publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que publica, des de l'any 1976, treballs científics de recerca generals sobre la prehistòria i la protohistòria de Catalunya i de la mediterrània occidental fins al final de l'època ibèrica. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat, tipus assaig o de síntesi; una altra d'estudis, amb articles analítics o concrets de tema lliure, i per últim una secció amb ressenyes bibliogràfiques.
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana

Empúries (ISSN 0213-9278) és una publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat, tipus assaig o de síntesi; una d'estudis, amb articles d'assaig o de síntesi, analítics o concrets, de tema lliure i una secció amb ressenyes bibliogràfiques.
Estrat crític: revista d'arqueologia
ISSN paper: 1887-8687
Estrat crític és una revista anual impulsada pels estudiants d'arqueologia del col·lectiu Estrat Jove, que pretén obrir noves vies de comunicació entre els membres de la comunitat científica i universitària, encarada sobretot a l'àmbit acadèmic. Una plataforma de crítica i debat entre tots els estaments de la universitat i la societat. Una publicació plural, lliure i científica portada a terme per estudiants que volen donar a conèixer les seves investigacions dins el marc de l'arqueologia i volen donar-li una sortida en el món universitari.
Faventia
ISSN electrònic: 2014-850X
ISSN paper: 0210-7570
Faventia té tres parts: articles, notes i recensions. Comprèn els diversos aspectes de les ciències de l'antiguitat relacionats amb el món clàssic, especialment els relacionats amb les nostres terres, és a dir, s'ocupa de l'antiguitat clàssica, la tardoantiguitat, la llatinitat medieval, l'humanisme i la tradició clàssica.

Fòrum: temes d'història i d'arqueologia tarragonines

Fòrum (ISSN 1887-1704) és una publicació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), de periodicitat variable, orientada a la difusió científica de treballs referents, essencialment, a la història i l'arqueologia de Tàrraco i de l'Ager Tarraconensis.
Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica

Ítaca (ISSN 0213-6643) és una revista de recerca en estudis clàssics, publicada per la Societat Catalana d'Estudis Clàssics de l'Institut d'Estudis Catalans i que compta amb l'assessorament d'un comitè internacional d'especialistes. Amb aquesta publicació, la Societat pretén col·laborar en la redimensió de tota la cultura clàssica des d'una òptica interdisciplinària i amb rigor filològic. Té obertes les portes als estudiosos del país i d'arreu amb novetats per comunicar sobre el nostre àmbit d'estudi.
Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques
La sèrie "Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castelloneques" arreplega treballs específics sobre algun tema arqueològic concret de l’àmbit provincial, amb un total de 8 volums publicats.
Quadern de Prehistòria Catalana
 ISSN paper: b44168032
Quadern de Prehistòria Catalana és una revista de divulgació sobre l'actualitat científica i social referent a temes d'arqueologia prehistòrica de les comarques gironines i, en especial, d'aquelles que fan referència a les cultures humanes més velles (període paleolític). També inclou treballs d'història en general, sobretot del període medieval a la ciutat de Girona i sobre el fenomen remença a la vall d'Hostoles.
Es publica des de l'any 1978. Fins el 1981 (núm. 4), aquesta revista es titulava Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona. L'any 1983 (núm. 5) va passar a anomenar-se Quadern de treball. I, des del 2009 (núm. 17), Quadern de Prehistòria Catalana.
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
ISSN paper: 1137-0793
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló té com a finalitat publicar treballs sobre la prehistòria, arqueologia i història antiga, tant de les comarques de Castelló com també de la Comunitat Valenciana i a les diferents regions del mediterrani occidental. La seua publicació té un caràcter periòdic, generalment anual. S'inicia l’any 1974 com a Cuadernos de prehistoria y arqueología castellonense (ISSN 0212-1824) i a partir de 1995, amb el títol i ISSN actual.
Revista d'arqueologia de Ponent
ISSN paper: 1131-883X
La Revista d'arqueologia de Ponent publica preferentment sobre Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Península Ibèrica i sobre les seves relacions amb Europa i el Mediterrani, tant a nivell teòric o metodològic com de presentació de resultats d'excavacions, síntesis o estudis crítics. La seva llengua vehicular és el català. S'accepten articles en diferents llengües.
Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation
ISSN electrònic: 2013-620X
ISSN paper: 1576-9372
Suhayl és una revista anual publicada pel Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab de la Universitat de Barcelona que s'edita en llengua anglesa i àrab. Des de 2009 es publica en col·laboració amb la Commision on History of Science and Technology in Islamic Societies (IUPHS-DHS).
"Suhayl" (Canop) és una estrella usada sovint per la tradició islàmica com a indicador de la qibla, la direcció de La Meca, ja que l'axis principal de la Ka'ba està orientat cap el punt de la seva sortida.
 Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
ISSN electrònic: 2014-8151
ISSN paper: 2013-4118
Sylloge epigraphica Barcinonensis, fundada el 1994 pel professor Marc Mayer i Olivé, és una publicació científica anual que vol difondre estudis i novetats epigràfiques de qualitat, originals i inèdites, i abraça des del punt de vista de temes d'epigrafia, filologia clàssica, paleografia, història antiga, topografia antiga, arqueologia clàssica i llengües paleohispàniques.
Treballs d'Arqueologia

Treballs d'Arqueologia (ISSN 1134-9263) és una publicació periòdica anual que edita el Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) i que recull les línies de recerca del centre. El contingut de cada volum és monogràfic amb aportacions d'investigadores i d'investigadors nacionals i internacionals especialistes en els temes als quals es dedica cada número de la revista.

No comments:

Post a Comment