Wednesday, December 14, 2022

Archaeological Excavations on the SCPX Pipeline, Azerbaijan 2013-2018

David Maynard, Qoşqar Qoşqarli, Nəcəf Müseybli, Şamil Nəcəfov, Vaqif Əsədov, Anar Agalarzadə, Dmitriy Kiriçenko and Müzəffər Hüseynov
Figure 1

 Internet Archaeology 59

The SCPX pipeline, completed in 2018, follows the line of the earlier BTC and SCP pipelines across Azerbaijan towards Georgia. The project included an archaeological programme that supplemented the discoveries of the earlier two projects. The results were very similar, but were significantly different from the earlier work.

The SCPX work was carried out on 48 locations using a team of national and international archaeologists. Chalcolithic material was again found at Poylu, Xocaxan and Aılı Dərə. The Kura Araz culture of the early Bronze Age was indicated with burials at Soyuqbulaq and Tovuzçay. The Xocalı-Gədəbəy culture of the late Bronze Age early Iron Age is well represented with a cemetery found at Tovuzçay II and the kurgans at Borsunlu Camp. Antique period jar grave cemeteries were found in the Yevlax area at Əmirarx, Bəyimsarov, Səmədabad and Yaldili. Medieval settlement sites were excavated at Əmirarx, Faxrali, Lək and Hacialili. The major discovery of the project was the medieval castle at Kərpiclitəpə. This was a rectangular structure with towers at each corner and evidence of occupation that probably ended with the Mongol invasion.

The report is structured as an introduction to the project, with a brief summary of excavations. The detail for each site can be accessed in the report by links to the archive on the ADS website in a similar form to the BTC/SCP project report. The reader can thus access all the information for each site together with detailed analysis of radiocarbon and other analyses of the sites for all the work in that area from the various projects. Taken as a whole, the work on the three projects provides a means to comprehend part of the very broad early history of northwest Azerbaijan.

Xülasə

2018-ci ildə tamamlanmış CQBKG boru kəməri əvvəlki BTC və CQBK boru kəmərlərinin marşrutu ilə Azərbaycan ərazisindən Gürcüstana doru uzanır. Layihə çərçivəsində əvvəlki iki layihənin tapıntılarını tamamlayan arxeoloji proqram həyata keçirilib. Nəticələr çox oxşar, lakin əvvəlki işlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olub.

CQBKG ilə əlaqədar işlər yerli və xarici arxeoloqlardan ibarət komandanın iştirakı ilə 48 yerdə aparılıb. Poylu, Xocaxan və Aılı Dərədə yenidən xalkolit (eneolit) dövrünə aid material aşkar edilib. Erkən Tunc dövrünə aid Kür-Araz mədəniyyəti barədə məlumat Soyuqbulaq və Tovuzçayda aparılmış arxeoloji qazıntilar zamanı tapılmış məzarlıqlarda yer almışdır. Son Tunc dövrü, erkən Dəmir dövrünün Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti barədə məlumatlar II Tovuzçayda tapılmış qəbiristanlıq və Borsunlu düşərgəsindəki kurqanlarlda yaxşıca öz əksini tapıb. Yevlax ərazisində Əmirarx, Bəyimsarov, Səmədabad və Yaldilidə antik dövrə aid küp qəbiristanlıqları aşkar edilib. Əmirarx, Faxralı, Lək və Hacıalılıda orta əsr yaşayış məskənlərində qazıntı işləri aparılıb. Layihə çərçivəsində əsas arxeoloji tapıntı orta əsrlərə aid Kərpiclitəpədə aşkar olunmuş qaladır. Bu, düzbucaqlı bir quruluşa malik, hər küncündə qüllələri olan, çox güman ki, monqol istilası zamanı daıdılan yaşayış məntəqəsinin qalıqlarıdır.

Bu hesabat qazıntıların qısa xülasəsi verilməklə layihəyə giriş kimi tərtib edilib. Hesabatda hər bir abidəyə aid ətraflı məlumatı BTC/CQBK layihəsinin hesabatına oxşar formada ADS veb-saytındakı arxivə keçidlər vasitəsilə əldə etmək olar.

Beləliklə, oxucu müxtəlif layihələr çərçivəsində bu ərazidə aparılmış arxeoloji qazıntilarla əlaqədar ətraflı radiokarbon analizləri və digər tədqiqat işləri ilə birlikdə hər bir abidəyə aid bütün məlumatları əldə edə bilər. Ümumilikdə, üç layihə çərçivəsində aparılmış işlər Azərbaycanın şimal-qərbinin çox geniş əhatəli erkən tarixinin bir hissəsini araşdırmaq imkanı verir.

  • Accepted: 14 Oct 2022. Published: 14 Dec 2022
  • Funding: The publication of this article was funded by BP Exploration (Shah Deniz) Ltd.
  • PDF download (main article text only)
  • Related digital archive: Müseybli, N., Əsədov, V., Maynard, D., Kiriçenko, D., Aliyev, J., Stone, D., Qoşqarli, Q., Nəcəfov, Ş., Agalarzadə, A. and Hüseynov, M. 2022 Archaeological Excavations on the South Caucasus Pipeline Expansion Gas Pipeline, Azerbaijan 2013-2018 [data-set]. York: Archaeology Data Service [distributor] https://doi.org/10.5284/1101054
  • Related publication: Taylor, P.M. and Maynard, D. 2011 Archaeological Excavations on the BTC Pipeline, Azerbaijan, Internet Archaeology 29. https://doi.org/10.11141/ia.29.1

 

No comments:

Post a Comment