Tuesday, April 27, 2021

Open Access Journal: Treballs d’Arqueologia

ISSN: 2339-6490
Capçalera de la pàgina
Treballs d’Arqueologia és una publicació anual editada pel Departament de Prehistòria, el Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana i la CORE en Patrimoni Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. El contingut de cada volum és monogràfic i presenta aportacions d’investigadors i investigadores nacionals i internacionals especialistes en els temes als quals es dedica cada número de la revista. 

 

 

 


2018

Vol. 22 (2018): Les primeres fortificacions medievals: dades arqueològiques i tècniques constructives

Recull monogràfic que aprofundeix l’estudi de la poliorcètica de l’Alta Edat Mitjana a Catalunya, tot centrant l’anàlisi durant els primers segles medievals, abans que s’implantés la feudalitat. Amb aquest objectiu, aquí se sumen tant les aportacions de síntesi territorial com els estudis de casos particulars, tot constituint una monografia que evidencia l’estat actual i els reptes futurs de l’arqueologia medieval del nostre país en l'àmbit de les fortificacions.


2010

 

No comments:

Post a Comment