Tuesday, July 11, 2017

Open Access Journal: Revista arheologică - Archaeological Magazine - Археологический Журнал

Revista arheologică - Archaeological Magazine - Археологический Журнал
ISSN: 1857-016X
E-ISSN: 2537-6144
Archaeology Magazine is the scientific journal published by the Archaeology Centre of the Institute of Cultural Heritage of the ASM. The journal is accredited by the CNAA in the “B” Category.
The journal is reviewed by specialists in the filed – each article is reviewed by two reviewers and discussed at the meetings of the editorial board.

Archaeology Magazine has open access, which means that the published materials are available free to readers. The open access assumes that readers are allowed to download, quote, and distribute papers published in the Journal, but with observance of copyrights – indicating sources and authors for quotations, without permission of the editorial board and authors.

The author(s) retain publishing rights without restrictions

Revista Arheologică reprezintă revista științifică editată de Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. Revista este acreditată de către CNAA la Categoria „B”.
Revista este recenzată de specialiști în domeniu – fiecare articol este recenzat de câte doi recenzenți şi este discutat în cadrul ședințelor colegiului de redacție.

Revista Arheologică este cu acces deschis. Ceea ce înseamnă că materialele publicate sunt accesibile gratuit cititorilor. Accesul deschis presupune că cititorilor li se permite să descarce, citeze, distribuie lucrări publicate în revistă, dar cu respectarea drepturilor de autor – cu menționarea surselor și autorilor în cazul citărilor, fără acceptul colegiului de redacție și a autorilor.

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții.

Revista Arheologica, seria noua_vol_IV_nr.1_2008
Revista Arheologica, seria noua_vol_IV_nr.2_2008
Revista Arheologica, seria noua_vol.VI_nr.1_2010
Revista Arheologica, seria noua_vol.VI_nr.2_2010
Revista Arheologica, seria noua_vol.V_nr.2_2010
Revista Arheologica, seria noua_vol.V_nr.1_2010
Revista Arheologica, seria noua_vol.VII_nr.1-2_2011
Revista Arheologica, seria noua_vol.VIII_nr.1-2_2012
Revista Arheologica, seria noua_vol.IX_nr.1_2013
Revista Arheologica, seria noua_vol.IX_nr.2_2013
Revista Arheologica, seria noua_vol.X_nr.1-2_2014
Revista Arheologica, serie noua_vol.XI_nr.1-2, 2015
Revista Arheologica, serie nouă, vol. XII, nr. 1-2, 2016

No comments:

Post a Comment