Monday, July 3, 2017

Open Access Journal: Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana

[First posted in AWOL 2 July 2009. Updated 3 July 2017]

Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
ISSN 0213-9278
Empúries (ISSN 0213-9278) és una publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat, tipus assaig o de síntesi; una d'estudis, amb articles d'assaig o de síntesi, analítics o concrets, de tema lliure i una secció amb ressenyes bibliogràfiques.

Fins l'any 1983 el títol era Ampúrias (ISSN 0212-0909)

2009

Portada

2009-2011: Núm.: 56

Articles

Los Foceos y sus ciudades, entre Jonia, la Magna Grecia y el Occidente. Diversidad material e identidad étnica (p. 9-24)
Adolfo J. Domínguez Monedero
 
Recent Discoveries at Phocaea (p. 25-40)
Ömer Özyigit
 
Marseille Antique, Topographie, Urbanisme, Architecture (p. 41-54)
Henri Tréziny
 
Darreres recerques sobre la gènesi de l'enclavament grec d'Empòrion (p. 55-73)
Pere Castanyer, Marta Santos, Joaquim Tremoleda
 
Velia. Fortifications and Urban Design. The development of the Town from the Late 6th to the 3rd C. BC (p. 75-100)
Verena Gassner
 
Elea/Velia: Lo Spazio del Sacro e le Evidenze di Culti e Rituali (p. 101-122)
Giovanna Greco
 

Estudis

Modulación y proporción en la arquitectura emporitana entre los siglos VI-II a.C. (p. 125-141)
Pau Olmos Benlloch
 
Interpretando los ajuares de las tumbas de caballo de la Necrópolis de La Pedrera (s. IV a.C.) (p. 143-156)
Raimon Graells i Fabregat
 
El derelicte de Bon Capó i les rutes comercials al nord-est peninsular als segles III-II aC (p. 157-168)
Gustau Vivar, Rut Geli
 
Las asociaciones juveniles de Tusculum (Lacio, Italia): la evidencia epigráfica (p. 169-182)
Diana Gorostidi Pi
 
El templo de Augusto de Barcino. Nuevas perspectivas de estudio (p. 183-197)
Héctor A. Orengo, Ada Cortés
 
Calpurnii en Ebusus: un testimonio epigráfico de Dalt Vila (Eivissa) (p. 199-206)
Víctor Revilla
 
Mors Immatura: Morir abans d'hora a Tarraco (segles I-III dC) (p. 207-226)
Judit Ciurana i Prast
 
La romanització a les Terres de l'Ebre. El cas de les antefixes (p. 227-234)
Antoni J. Cartes Reverté
 
Ceràmiques corínties romanes al nord-est del Conuentus Tarraconensis (p. 235-247)
Josep Casas, Josep Mª Nolla, Victòria Soler
 
Datos para la cronología de la muralla bajoimperial de Barcino (p. 249-276)
Alessandro Ravotto
 
La columna amb capitell preromànic de l'esglèsia de Sant Miquel d'Olèrdola (p. 277-292)
Núria Molist
 
 


1959


1939

No comments:

Post a Comment