Saturday, August 22, 2015

Open Access Journal: Rocznik Orientalistyczny

Rocznik Orientalistyczny 
ISSN: 0080-3545
Rocznik Orientalistyczny (Lwów-Kraków-Warszawa od 1915) to najstarsze polskie i jedno z najstarszych w Europie czasopismo orientalistyczne założone we Lwowie przez grupę uczonych lwowskich, krakowskich i warszawskich. W latach 1923-1952 był organem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, później PAN (początkowo wydawany przez Zakład Orientalistyki, a po jego likwidacji przez Komitet Nauk Orientalistycznych). 

Obecnie funkcję redaktora naczelnego sprawuje arabista prof. M. Dziekan. Do 2012 r. ukazało się 65 tomów czasopisma, od wielu lat w formie dwóch zeszytów rocznie. Obecny nakład wynosi 200 egzemplarzy.


Rocznik Orientalistyczny znajduje się w zasobach wszystkich najważniejszych bibliotek światowych w ośrodkach prowadzących badania na krajami Azji Afryki. Rocznik Orientalistyczny publikuje studia polskich i zagranicznych orientalistów z różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, antropologii kulturowej itp. Publikacje ukazują się w językach obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) ze streszczeniami w języku angielskim. Niektóre tomy Rocznika Orientalistycznego mają charakter monodyscyplinarny lub monotematyczny i poświęcone są np. wybitnym polskim orientalistom, przez co zawierają szczególnie wartościowe z punktu widzenia tej nauki materiały. 

Zespół redakcyjny Rocznika Orientalistycznego składa się z grupy wybitnych polskich i zagranicznych badaczy z rozmaitych dziedzin (arabistyka, japonistyka, sinologia, tybetologia, afrykanistyka, indologia). Czasopismo dysponuje obecnie strona internetową, której zawartość jest stale uzupełniana.

No comments:

Post a Comment