Friday, March 3, 2017

Open Access Journal: Boletín del Instituto de Estudios Helénicos

Boletín del Instituto de Estudios Helénicos
ISSN: 0210-4032
El Boletín del Instituto de Estudios Helénicos  (1967-1976) aparegué per primer cop l’any 1967  a iniciativa del catedràtic de grec Doctor Josep Alsina, i amb el suport de les autoritats universitàries d'aquell moment, com a publicació acadèmica especialitzada, per tal de contribuir a la difusió dels estudis sobre el món grec que es feien a la Universitat de Barcelona i a Catalunya.

La intenció de l’Institut era que la publicació fos anual, però, finalment, tot i que de manera irregular, en van aparèixer uns deu números fins al final de la sèrie, nou anys després, el 1976.


1967

No comments:

Post a Comment