Thursday, February 28, 2013

Open Access Journal: Teologia Patrystycna - Patristic Theology

Teologia Patrystycna - Patristic Theology
ISSN: 1732-4793
http://www.patrologia.amu.edu.pl/img/tpa-logo.jpg
TEOLOGIA PATRYSTYCZNA ukazuje się od 2004 roku. Do tej pory przygotowano 8 numerów tematycznych. W zamierzeniach Redakcji TEOLOGIA PATRYSTYCZNA jest forum prezentacji wyników badań prowadzonych z zakresu teologii patrystycznej i starożytnej literatury chrześcijańskiej w różnych ośrodkach teologicznych w Polsce i poza jej granicami. Osobny dział zamieszczanych publikacji stanowią tłumaczenia dzieł starożytnych autorów chrześcijańskich.

No comments:

Post a Comment