Friday, October 14, 2016

Open Access Journal: TERRA SEBVS: ACTA MVSEI SABESIENSIS

TERRA SEBVS: ACTA MVSEI SABESIENSIS
ISSN: 2066-9143
eISSN: 2344 - 5432

Este anuarul știinţific al Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeș. Publicaţia apare începand din anul 2009, iar studiile și articolele publicate abordează problematica istoriei vechi și arheologiei, istoriei medievale, moderne și contemporane. De asemenea, revista are o secţiune de Muzeologie-Restaurare-Conservare şi publică articole de Etnografie, Antropologie şi Istoria Artei. Articolele și studiile se publică în limba româna sau în limbi de circulaţie internaţională (engleză, germană și franceză), insoţite de rezumate și cuvinte cheie în limbile engleză și română.

Accesul la conţinutul revistei este liber, fără a se percepe nicio taxă utilizatorilor, persoane fizice sau instituţii. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima şi posta link-uri către textele integrale ale articolelor, fără a cere în prealabil permisiunea redacţiei sau a autorilor.


Is the scientific yearbook of the "Ioan Raica" Municipal Museum of Sebes and it was first published in 2009. Apart from studies and articles relating to Ancient History and Archaeology as well as Medieval, Modern and Contemporary History, the periodical also features a Museology-Restoration-Conservation section and articles on issues relating to the fields of Ethnography, Anthropology and Art History. The papers written in the Romanian language are followed by an abstract and keywords in English. At the same time, every article or study written in one of the international languages (English, German, and French) is followed by an abstract and keywords in English and Romanian.

The authors of studies and articles published in the yearbook Terra Sebus: Acta Musei Sabesiensis hold the copyright and publishing rights without restrictions. 

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

Terra Sebvs Special Issue

 

No comments:

Post a Comment