Monday, November 19, 2018

Open Access Journal: Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu - Journal of the Zagreb Archaeological Museum

[First posted in AWOL 10 August 2010. Updated 19 November 2018]

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu - Journal of the Zagreb Archaeological Museum
ISSN: 0350-7165 (Print)
ISSN: 1849-1561 (Online)

http://hrcak.srce.hr/logo/168.jpg
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu objavljuje znanstvene i stručne radove koji obrađuju širok raspon tema iz područja pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne arheologije te arheologiji srodnih i komplementarnih znanstvenih grana. Serije: 1. tzv. "nulta serija" pod imenom Viestnik Narodnoga zamaljskoga muzeja u Zagrebu (1870-1876.); 2. Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva (1879-1892.); 3. Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, nova serija (1895-1941/1942.); 4. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (1958-).

The Journal of the Zagreb Archaeological Museum publishes scientific and professional papers which cover broad range of topics in prehistorical, classical and medieval archaeology. Journal series: 1. Viestnik Narodnoga zamaljskoga muzeja u Zagrebu (1870-1876.); 2. Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva (1879-1892.); 3. Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, nova serija (1895-1941/1942.); 4. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu (1958-).


Archive
2017  
  Vol. 50   No. 1
2016  
  Vol. 49   No. 1
2015  
  Vol. 48   No. 1
2014  
  Vol. 47   No. 1
  Vol. 46   No. 1
2012  
  Vol. 45   No. 1
2011  
  Vol. 44   No. 1
2010  
  Vol. 43   No. 1
2009  
  Vol. 42   No. 1
2008  
  Vol. 41   No. 1
2007  
  Vol. 40   No. 1
2006  
  Vol. 39   No. 1
2005  
  Vol. 38   No. 1
2004  
  Vol. 37   No. 1
2003  
  Vol. 36   No. 1
2002  
  Vol. 35   No. 1
2001  
  Vol. 34   No. 1
1999  
  Vol. 32-33   No. 1
1997  
  Vol. 30-31   No. 1
1995  
  Vol. 28-29   No. 1
1994  
  Vol. 26-27   No. 1
1992  
  Vol. 24-25   No. 1
1990  
  Vol. 23   No. 1
1989  
  Vol. 22   No. 1
1988  
  Vol. 21   No. 1
1987  
  Vol. 20   No. 1
1986  
  Vol. 19   No. 1
1985  
  Vol. 18   No. 1
1983  
  Vol. 16-17   No. 1
1982  
  Vol. 15   No. 1
1981  
  Vol. 14   No. 1
1979  
  Vol. 12-13   No. 1
1977  
  Vol. 10-11   No. 1
1975  
  Vol. 9   No. 1
1974  
  Vol. 8   No. 1
1972  
  Vol. 6-7   No. 1
1971  
  Vol. 5   No. 1
1970  
  Vol. 4   No. 1
1968  
  Vol. 3   No. 1
1961  
  Vol. 2   No. 1
1958  
  Vol. 1   No. 1
1944  
  Vol. 24-25   No. 1
1942  
  Vol. 22-23   No. 1
1936  
  Vol. 17   No. 1
1935  
  Vol. 16   No. 1
1928  
  Vol. 15   No. 1
1919  
  Vol. 14   No. 1
1914  
  Vol. 13   No. 1
1912  
  Vol. 12   No. 1
1911  
  Vol. 11   No. 1
1909  
  Vol. 10   No. 1
1907  
  Vol. 9   No. 1
1905  
  Vol. 8   No. 1
1904  
  Vol. 7   No. 1
1902  
  Vol. 6   No. 1
1901  
  Vol. 5   No. 1
1900  
  Vol. 4   No. 1
1898  
  Vol. 3   No. 1
1897  
  Vol. 2   No. 1
1895  
  Vol. 1   No. 1
1892  
  Vol. 14   No. 1
1891  
  Vol. 13   No. 1
1890  
  Vol. 12   No. 1
1889  
  Vol. 11   No. 1
1888  
  Vol. 10   No. 1
1887  
  Vol. 9   No. 1
1886  
  Vol. 8   No. 1
1885  
  Vol. 7   No. 1
1884  
  Vol. 6   No. 1
1883  
  Vol. 5   No. 1
1882  
  Vol. 4   No. 1
1881  
  Vol. 3   No. 1
1880  
  Vol. 2   No. 1
1879  
  Vol. 1   No. 1
1876  
  Vol. 2   No. 1
1870  
  Vol. 1   No. 1

No comments:

Post a Comment