Sunday, January 22, 2023

Open Access Journal: Sylloge epigraphica Barcinonensis

[First posted 25 May 2012. Updated 22 January 2023]

Sylloge epigraphica Barcinonensis
ISSN electrònic: 2014-8151
ISSN paper: 2013-4118
Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
Sylloge epigraphica Barcinonensis, fundada el 1994 pel professor Marc Mayer i Olivé, és una publicació científica anual que vol difondre estudis i novetats epigràfiques de qualitat, originals i inèdites, i abraça des del punt de vista de temes d'epigrafia, filologia clàssica, paleografia, història antiga, topografia antiga, arqueologia clàssica i llengües paleohispàniques.

2021: Núm.: 19

Two tesserae lusoriae from Morgantina (Sicily)

Sam Ross, D. Alex Walthall

247-254

Varia epigraphica Gaditana

Helena Gimeno Pascual

275-290


 

No comments:

Post a Comment